KitKas – mitä me teemme?

Open book close up. Macro shoot, selective focus

Kiistoista kasvuksi (KitKas) -tutkimushanke keskittyy moniarvoisuuteen ja monimuotoisuuteen luovien alojen murroksessa ja tarkastelee luovan työn tekemistä ja sen reunaehtoja eri tieteenalojen näkökulmin ja keinoin.

KitKas-tutkimushankkeessa kyseenalaistetaan ihanne konsensushakuisuudesta ja siirrytään tarkastelemaan pluralismista kumpuavien kiistojen anatomiaa. Hanke tarkastelee yhteenottojen merkitystä luovien alojen murroksessa sekä yhteisten pelisääntöjen ja käytäntöjen muutoksessa. Pluralismi itsessään on tällöin myös tutkimuksen kohteena, ja hanke pureutuu ilmaisunvapauden ytimeen tarkastelemalla pluralismia nimenomaan valtaan liittyvänä käsitteenä. Hanke tarjoaa tutkimusperustaisia välineitä ymmärtää nopeasti muuttuvaa ja laajenevaa luovan liiketoiminnan kenttää sekä sitä sääteleviä reunaehtoja. Hankkeessa tuotetaan uutta tutkimustietoa vastaamalla seuraaviin työpaketteja yhdistäviin tutkimuskysymyksiin:

    • Millaiset eri tekijänoikeuteen kytkeytyvät arvot ja intressit ottavat yhteen muuttuvien luovien alojen käytännöissä? Miten ja missä (alustoilla) ne sen tekevät?
    • Kenellä on tässä yhteydessä ja millaista valtaa? Kenen ääni kuuluu missäkin (alustalla) ja miten?
    • Mikä tila jää tällöin muille arvoille, äänille ja tekijöille?

Hankkeessa pyritään tuottamaan tutkimuksen pohjalta myös popularisoitua materiaalia – ei niinkään kiistelyn kitkemiseksi, vaan sen jatkamiseksi tutkimukseen perustuvilla argumenteilla. Samalla tuotetaan tutkittua tietoa sääntelyn ja käytäntöjen muotoamisen tueksi, osallisuuden vahvistamiseksi sekä kehityksen ohjaamiseksi tavoiteltuun suuntaan: Tiiviit yhteydet alan toimijoihin tukevat tieteellisen tiedon saamista nopeasti käyttöön ja vahvistavat alan kilpailukykyä.

Seuraa meitä Instagramissa @kitkas24