Tutkimushankkeen esittely

Kilpailuttamisen poliittinen ulottuvuus -projekti on osa Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaa laajaa “Kunnat ja kilpailu” -tutkimuskokonaisuutta. Tutkimus toteutetaan vuoden 2008 aikana. Tutkimus selkeyttää osaltaan keskustelua kilpailuttamisen ideologisesta perustasta tarkastellessaan keskeisten toimijoiden omia näkemyksiä aiheesta. Lisäksi se tuottaa uutta tietoa kilpailuttamisen konkreettisista vaikutuksista kunnissa tehtävän päätöksenteon rakenteisiin sekä systemaattisen kartoituksen tarkasteltavien toimijoiden kokemuksista kilpailuttamisen toimivuudesta ja kilpailullisten toimintatapojen laajentamismahdollisuuksista. Tutkimus pureutuu myös edustuksellisen demokratian yhteen ydinalueeseen analysoidessaan kansalaisten ja päätöksentekijöiden välistä mielipideyhteneväisyyttä kilpailuttamista ja valinnanvapauden lisäämistä koskevissa kysymyksissä.

© 2020 A MarketPress.com Theme