Julkaisut

Fredriksson, Sami & Martikainen, Tuomo (toim.) (2006): Kilpailuttamisen kokemukset. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Fredriksson, Sami, Lith, Pekka & Martikainen, Tuomo (2006): Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat ja ostopalvelut Suomessa. Teoksessa Sami Fredriksson & Tuomo Martikainen (toim.), Kilpailuttamisen kokemukset. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Fredriksson, Sami & Martikainen, Tuomo (2006): Kilpailuttaminen ja kvasimarkkinat: käsitteelliset lähtökohdat. Teoksessa Sami Fredriksson & Tuomo Martikainen (toim.), Kilpailuttamisen kokemukset. Helsinki. Kunnallisalan kehittämissäätiö.

© 2020 A MarketPress.com Theme