Tutkimusryhmän jäsenet

Professori Mikko Mattila toimii yleisen valtio-opin professorina Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella ja tutkimusprojektin vastuullisena johtajana. Hän on tutkimustoiminnassaan keskittynyt hyvinvointipolitiikan analyysiin ja julkaissut alalta teoksen ’Policy making in Finnish social and health care’ (2000) sekä useita artikkeleja. Tämän lisäksi hän on julkaissut laajasti myös muilla politiikan tutkimuksen alueilla, erityisesti EU-politiikasta, vertailevasta politiikan tutkimuksesta ja tutkimusmenetelmistä.  

VTM Sami Fredriksson työskentelee vuoden 2008 toukokuuhun asti vastuututkijana Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa ”kilpailuttaminen ja kuluttajan valinta” -projektissa. Hän on kirjoittanut yhdessä emeritusprofessori Tuomo Martikaisen kanssa kirjan ” Vaalit ja politiikka: pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten poliittiset valinnat 1988-2004” (Helsingin kaupungin Tietokeskuksen tutkimuksia 2006:5). Lisäksi hän on toimittanut yhdessä Tuomo Martikaisen kanssa raportin ”Kilpailuttamisen kokemukset” (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2006) ja toiminut kirjoittajana kirjan kahdessa artikkelissa. Fredriksson myös valmistelee eri toimijoiden kilpailuvaltiokäsityksiä koskevaa väitöskirjaansa. 

VTM Olli Hyvärinen työskentelee vuoden 2008 toukokuuhun asti toisena vastuututkijana Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa ”Kilpailuttamisen laajuus ja kilpailuttamisen taustatekijät 1999–2006” -projektissa, jossa tarkastellaan kilpailuttamisen laajuutta Suomen kunnissa ja eritahtisen kehityksen taustatekijöitä. Hyvärinen on aiemmin perehtynyt pro gradu -tutkimuksessaan laajasti politiikan ja talouden välisiin suhteisiin. Hyvärinen käynnistelee parhaillaan väitöstutkimustaan.  

VTT Hanna Wass työskentelee vuoden 2008 alusta hankkeen projektitutkijana. Hän on ollut vuosina 2004-2007 Suomen Akatemian rahoittaman ”Vaalit ja edustuksellinen demokratia” -tutkimusprojektin tohtorikoulutettava. Hänen artikkeliväitöskirjansa ’Generations and turnout. The generational effect in electoral participation in Finland’  tarkasteli äänestysaktiivisuuteen liittyvää sukupolviefektiä. Wass on ollut muun muassa mukana laatimassa vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaalitutkimusten haastattelulomakkeita ja perehtynyt erilaisiin kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin.

© 2020 A MarketPress.com Theme