Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa tarkastellaan kilpailuttamisen poliittista ulottuvuutta neljän osaprojektin kautta:

1) kilpailuttamisen ideologinen perusta

2) kilpailuttaminen ja eri kuntatoimijoiden väliset suhteet

3) kilpailuttamisen toimivuus ja

4) kansalaisten ja päätöksentekijöiden välinen mielipideyhteneväisyys

Tutkimuksen aineisto kerätään kymmenen kunnan valtuutetuille, varavaltuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille lähetettävällä kyselyllä. Lisäksi kustakin kohdekunnasta haastatellaan johtavia virkamiehiä ja luottamushenkilöitä.

© 2020 A MarketPress.com Theme