Joutsen – Svanen

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja / Årsbok för forskning i finländsk litteratur / Yearbook of Finnish Literary Research

 

HUOM Joutsen / Svanen-vuosikirja ilmestyy nykyään TSV:n ylläpitämällä julkaisualustalla, ja uusin numero löytyy osoitteesta:

https://journal.fi/joutsen-svanen

Joutsen / Svanen. Erikoisjulkaisut julkaistaan tästä lähtien osoitteessa:

https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special

 

Joutsen / Svanen on monikielinen, vertaisarvioitu kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen vuosijulkaisu, joka keskittyy suomalaiseen kirjallisuuteen. Julkaisu on digitaalinen, ja se noudattaa avoimen saatavuuden periaatetta (open access). Joutsen / Svanen-julkaisu noudattaa vertaisarvioinnissaan Suomen tiedekustantajien liiton ohjeita vertaisarviointiin  sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvään tieteelliseen käytäntöön Vuosikirjan ohella julkaistaan myös laajempia kokonaisuuksia alaotsikolla Erikoisjulkaisuja. Myös erikoisjulkaisut ovat vertaisarvioituja, ja niitä julkaistaan tarpeen mukaan suomalaiseen kirjallisuuteen liittyvistä teemoista.

Julkaisija: Klassikkokirjasto; Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto. PL 3, 00014 Helsingin yliopisto Utgivare: Klassikerbiblioteket; finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet. PB 3, 00014 Helsingfors universitet Publisher: Finnish Classics Library; Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies. P.O. Box 3, 00014 University of Helsinki

Toimituskunta / Redaktionsråd / Board of Editors: Jyrki Nummi (pj./ordf./Chair), Saija Isomaa, Kristina Malmio, Juhani Sipilä, Eeva-Liisa Bastman.

ISSN 2342–2459

URN:NBN:fi-fe2014082933456