Vieras vaikutus

Tarkista, ettei tekstissä ole vieraan kielen mallin mukaisia sanoja tai merkityksiä.

Sanasto ja sanajärjestys

Suomen kielessä ilmaukset tänään, tänä päivänä ja tällä hetkellä tarkoittavat tiettyjä, rajattuja ajanjaksoja toisin kuin esimerkiksi englannin ilmaus today.

Vielä eilen luennoilla kirjoitettiin kynä sauhuten muistiinpanoja. Tänä päivänä opiskelijat haluavat tulostaa luentokalvot verkosta. 

Aikaisemmin/aikoinaan luennoilla kirjoitettiin kynä sauhuten muistiinpanoja. Nykyään/Nykyisin opiskelijat haluavat tulostaa luentokalvot verkosta. 

Sanaleikit ja kielipelit eivät yleensä toimi sellaisenaan käännettyinä.

Ulkomaankaupan menestysteorian kolme T:tä: teknologia, lahjakkuus ja suvaitsevaisuus. 
(Tutkielman alaotsikko)

Vieraan kielen kieliopin tai sanaston mallia ei tarvitse noudattaa.

 

Tutkimuksen keskeinen käsite on vuorovaikutus. Tuo käsite voidaan määritellä seuraavasti: – -. 
Tutkimuksen keskeinen käsite on vuorovaikutus. Se voidaan määritellä seuraavasti: – -.

Hyvä kirjoittaja omaa laajan sanavaraston. (Englanniksi “X have Y”.) 
Hyvällä kirjoittajalla on laaja sanavarasto. 

Päätelmiä ei kannata tehdä vain Internet-lähteisiin pohjautuen. (Englanniksi “based on X.”) 
Päätelmiä ei kannata tehdä vain Intenet-lähteiden perusteella. 

Lopuksi esitellään ohjeet toimenpiteisiin. 
Lopuksi esitellään toimenpideohjeet. 

Vieraan kielen ymmärtäminen on helpompaa verrattuna puhumiseen. (Englanniksi “X compared to Y”.) 
Vieraan kielen ymmärtäminen on helpompaa kuin puhuminen. 

Kirjoittamista koskien on annettu monia ohjeita. (Englanniksi “regarding to.”) 
Kirjoittamisesta on annettu monia ohjeita.

Tutkimuksen kautta on löydetty monia apukeinoja. (Englanniksi “through X”.) 
Tutkimuksen avulla on löydetty monia apukeinoja. 

Monilla on ongelmia asiatyylisen tekstin kirjoittamisen kanssa. (Englanniksi “problems with X”). 
Monilla on asiatyylisen tekstin kirjoittamiseen liittyviä ongelmia. / Monilla on ongelmia asiatyyli

Huomaa myös löytää-verbin epäsuomalainen käyttö:

Aineistosta löytyy kolme tapausta, jotka – -. 

Aineistossa esiintyy kolme tapausta, jotka – -.

Muodollinen subjekti

Tarkista, ettei tekstissäsi ole englannin tai ruotsin kielestä tuttua muodollista subjektia (it is, there is, det är, det finns), joka ei kuulu suomen kieleen.

Se on selvää, että suomessa muodollista subjektia ei tarvita. 

On selvää, että suomessa muodollista subjektia ei tarvita.