Opetus

Opetusrepertuaariini on vuosina 2003-2020 Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa kuulunut esim.

 • Tieteellisen tutkimuksen raportointi sosiologian, yhteiskuntapolitiikan, sosiaalipsykologian ja sosiaalityön maisteriopiskelijoille (maisteritaso)
 • Sosiologiset teoriat (kanditaso)
 • Yhteiskuntateorian klassikot (kanditaso)
 • Kandiseminaari
 • Sosiologian käsitteiden historialliset ja kriittiset näkökulmat (maisteri- ja tohtoritaso)
 • Sosiaalitutkimuksen laadulliset menetelmätaidot (maisteritaso)
 • Laadullinen tutkimus (kanditaso)
 • Kuulumisen sidokset ja rajat-tutkimusalue, sosiologia ja sosiaalipedagogiikka (maisteritaso)
 • Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteet (kanditaso)
 • Kokemus, toimijuus ja sosiaaliset sidokset (kandi- ja maisteritaso)
 • Sosiologian johdantokurssi
 • Läheissuhteet yksilöllistyneessä yhteiskunnassa (kanditaso)
 • Lukuisia yksittäisiä luentoja mm. sosiaalisesta minuudesta ja haavoittuvuudesta, informaaleista turvaverkoista, sosiaalisista sidoksista, perhesuhteiden dynamiikasta, tutkimusasetelman rakentamisesta, kaupunkitutkimuksesta ja kuulumisesta, kuulumisen materiaalisista aineksista jne.