Opetus

Lukuvuonna 2013-14 keskityn tutkimukseen ja ohjaamiseen. Syksyllä 2013 käynnistän Fabrics of Belonging -työpajaseminaarin tutkijoille, tohtorikoulutettaville ja edistyneille graduntekijöille. Työpaja tapaa neljä kertaa vuodessa intensiivisen seminaarityöskentelyn merkeissä. Tarkoituksena on esittää ja keskustella työvaiheessa olevaa tutkimusta kuulumisen ja yhteenkuulumisen, sidosten ja rajankäyntien kysymyksistä erilaisten tutkimusteemojen yhteydessä.

Syksy 2012 Sosiologian käsitteiden historiaa ja kritiikkiä – luentosarja, yksittäisiä luentoja sosiologian syventävällä laadullisten menetelmien kurssilla, graduvirike-luentosarjassa sekä Aalto yliopistossa.

Syksy 2011 Sosiologian käsitteiden historiaa ja kritiikkiä-luentosarja (yhdessä Katja Yesilovan kanssa) sekä yksilöhaastattelu-luento laadullisten menetelmien syventävällä kurssilla.

Kevät 2011 luentoja Maaria Lingon koordinoimalla Läheissuhteet vai yksilöiden yhteiskunta-luentosarjassa.

Syksy 2010 Sosiologian käsitteiden historiaa ja kritiikkiä -luentosarja (yhdessä Katja Yesilovan kanssa) sekä Kokemus, toimijuus ja sosiaaliset siteet-luentosarja (Marja-Liisa Honkasalon kanssa) sekä yksilöhaastattelu-luento laadullisten menetelmien syventävällä kurssilla. Lisäksi luennoin Taideteollisessa korkeakoulussa teemasta “Research Design”)

Syksy 2009 Sosiologian käsitteiden historiaa ja nykykritiikkiä -luentosarja (yhdessä Mianna Meskuksen ja Katja Yesilovan kanssa)

Kevät 2008 luentoja Maaria Lingon koordinoimassa Läheissuhteet-luentosarjassa, joka toteutettiin laitoksen ja Avoimen yliopiston yhteistyönä.

Syksy  2007 Sosiologian johdantokurssi (Avoin yliopisto)

Vuosina 2004-2006 olen opettanut sosiologian laitoksella esimerkiksi läheissuhteiden tutkimusharjoituskurssia, tenttinyt iän ja sukupuolen sosiologiaa sekä osallistunut soveltavan sosiologian kurssin lukio-opetukseen Viikin normaalikoulussa.

Aiemmin olen toiminut filosofian tuntiopettajana lukiossa sekä opettanut sosiologian valmennuskursseja.