Resources

 

Klaara-verkoston yhtenä tavoitteena on saada Kielipankkiin ja tutkijoiden käyttöön mahdollisimman paljon selkokielistä tekstiä.

Kielipankissa ovat toistaiseksi mukana Selkosanomat  (entinen Selkouutiset) ja Leija.  Ne sisältyvät 1990- ja 2000-luvun suomalaisia aikakaus- ja sanomalehtiä -korpuksen versioon 2, joka on avoimesti saatavilla Kielipankin Korp-palvelun kautta. Pelkästään mainituista kahdesta lehdestä voi tehdä hakuja suoralla osoitteella tässä.

Kielipankki on palvelukokonaisuus, jota ylläpitää suomalaisten yliopistojen, CSC:n ja Kotuksen muodostama FIN-CLARIN-konsortio. Suuri osa Kielipankin aineistoista on käytettävissä julkisesti ilman kirjautumista. Kielipankin palvelujen avulla on mahdollista tehdä aineistoista monipuolisia hakuja. Tutkijat voivat myös käsitellä tekstiä tai puhetta sisältäviä aineistoja erilaisilla työkaluilla sekä luovuttaa itse keräämiään aineistoja Kielipankin kautta välitettäviksi.

Aineistoja löytyy myös täältä:
Selkomedia: Ylen selkouutiset, Selkosanomat ja Leijan issuu-versio
Selkokielisten informaatiotekstien tuotanto: Selkokeskuksen tekstipalvelut
Selkokielinen kaunokirjallisuus: Selkokeskuksen selkokirjatietokanta