Home

Lue selkokielen tutkimuksesta selkokielellä

Ajankohtaista:  Tule suunnittelemaan selkokielen tutkimushankkeita keväällä 2019!

Klaara on toukokuussa 2018 perustettu selkokielen tutkimuksen verkosto, jonka kotipaikkana on Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Klaara on matalan hierarkian ekosysteemi, joka luo yhteyksiä selkokielen tutkijoiden, käyttäjien, Selkokeskuksen, LL-Centerin ja muiden toimijoiden välille. Klaarassa tutkijat määrittelevät itse omat tavoitteensa sekä vastaavat omasta rahoituksestaan. Klaara auttaa tutkijaa kertomaan tarinaa, jota tarvitaan esimerkiksi rahoituksen hankkimisessa tai mediassa.

Klaara keskittyy erityisesti selkokielen (easy-to-read, EtR, lättläst, Leichte Sprache) tutkimukseen.  Selkokielen kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi kehitysvammaiset, maahanmuuttajat ja muistisairaat. Selkokielen ja selkeän kielen (plain language) määritelmät vaihtelevat eri kielissä, kulttuureissa ja joskus myös tilanteissa.