Selkokielen ytimessä -hanke

Koneen Säätiön rahoittamassa Selkokielen ytimessä -hankkeessa (2020-2022) tutkimme sitä, millaista suomalainen selkokieli on – ja millaista sen pitäisi olla. Osahankkeet tuovat uutta tietoa selkokielen ohjeistamisesta, selkokielisestä selittämisestä sekä kaikkein helpoimman selkokielen sanastosta. Osallistumme suunnitelmallisesti julkiseen keskusteluun. Lisäksi hanke tukee eri tavoin Klaara-verkostossa tehtävää selkokielen monitieteistä tutkimusta.  Lue lisää hankkeen tapahtumista vuonna 2022. Hanketta johtaa yleisen kielitieteen dosentti Ulla Vanhatalo Helsingin yliopistosta.

Hankkeessa toteutettavat väitöskirjatutkimukset:

  • Selkokieli puheessa ja vuorovaikutuksessa. Lue lisää. Leealaura Leskelä
  • Kootut selitykset eli lingvistinen analyysi selittämisen keinoista ja merkityksestä selkokielisessä tekstissä. Lue lisää. Eliisa Uotila