Klaara-verkostolle valitaan uusi ohjausryhmä

Klaara-verkostolle on aika valita uusi ohjausryhmä. Haluaisitko sinä tai edustamasi organisaatio vaikuttaa ohjausryhmän kokoonpanoon? Tästä viestistä löydät tietoa ohjausryhmän valintaprosessista.

Klaara-verkosto on selkokielen tutkijoiden ja tutkimuksesta kiinnostuneiden vapaamuotoinen verkosto. Lisätietoa verkostosta löytyy sen kotisivuilta, https://blogs.helsinki.fi/klaara-network/. Nykyinen ohjausryhmä valittiin tehtäväänsä keväällä 2020, https://blogs.helsinki.fi/klaara-network/tausta-ja-tavoite/. Ohjausryhmässä on ollut seitsemän jäsentä.

Uuden ohjausryhmän tulisi edustaa monipuolisesti selkokielen tutkimuksen ja asiantuntemuksen tahoja ja opetuksen asteita. Ohjausryhmän jäseniltä odotetaan osallistumista ohjausryhmän kokouksiin ja valmiutta suunnitella ja toteuttaa verkoston toimintaa. Ohjausryhmään toivotaan valittavaksi enintään kymmenen jäsentä. Samasta organisaatiosta tai muusta tahosta voi olla useampi kuin yksi edustaja. Ohjausryhmän toimintaan osallistumisesta ei saa korvausta. Ohjausryhmän jäsenten taustaorganisaatiot vastaavat jäsenten mahdollisista matkakuluista ja muista kuluista.

Klaara-verkostoa on vuosina 2020–2022 koordinoinut Koneen Säätiön rahoittama Selkokielen ytimessä -hanke. Klaara-verkoston toiminnalle ei toistaiseksi ole tiedossa jatkorahoitusta, ja toiminta sopeutetaan jatkossa rahoitustilanteeseen.

Voit ehdottaa omaa organisaatiotasi Klaara-verkoston ohjausryhmään 15.11.2022 mennessä tässä. Jos ohjausryhmään on määräaikaan mennessä ehdotettu yli kymmentä edustettavaa tahoa tai henkilöä, valinnasta järjestetään epävirallinen verkkoäänestys, johon voivat osallistua Klaara-verkoston listalla olevat henkilöt.

Lisätietoja ohjausryhmän toiminnasta ja valintaprosessista Klaara-verkoston koordinaattorilta, ulla.vanhatalo@helsinki.fi