Vuoden 2019 käynnistyshankkeen tavoitteet vuodelle 2030

1. Selkokielen tutkimus vakiintuu monitieteisenä tieteenalana

Yliopistoissa on selkokielen tutkimukseen ja opetukseen suunnattuja vakituisia tehtäviä ja selkokielen koulutusohjelmia. Suomalainen selkokielen tutkimus on korkeatasoista ja kansainvälistä. Selkokielen tutkimuksella on kansainvälinen, monitieteinen ja korkeatasoinen julkaisukanava. Tutkimustulokset kierrätetään nopeasti käytäntöön ja takaisin tutkimukseen.

2.  Selkokieli saadaan lakiin

Selkokielen asema ja tehtävät suomalaisessa yhteiskunnassa määräytyvät tutkimukseen perustuvan tiedon pohjalta.

 3. Selkokielestä tulee kansalaistaito

Jokainen suomalainen osaa tulevaisuudessa puhua ja ymmärtää selkokieltä, vrt. toisen kotimaisen kielen taito.

 4. Selkokielen markkinat vahvistuvat

Suomessa syntyy selkokieleen ja saavutettavaan viestintään liittyviä innovaatiota.Kaupallisuus kehittyy eettisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla.

 

Lisätietoa vuoden 2019 valmisteluhankkeesta:

Valmisteluvuoden 2019 aikana selkokielen tutkimukselle haetaan jatkorahoitusta kolmen kärjen strategialla: 1) osallistutaan olemassa oleviin rahoitushakuihin; 2) käydään neuvotteluja muiden mahdollisten rahoittajatahojen kanssa (esim. ministeriöt, Sitra, opetushallitus); 3) osallistutaan proaktiivisesti rahoitushankkeiden valmistelutyöhön.

Klaara-verkosto on tehnyt yhteistyötä Turun yliopiston LaWe-tutkimuskeskuksen (Language and Wellbeing) kanssa jo Akatemian vuoden 2018 STN-haussa, jonne on jätetty selkokieleen liittyviä ehdotuksia. Tavoitteemme on saada rahoitusmahdollisuuksia myös laajemmin saavutettavaa viestintää sekä kieltä ja yhdenvertaisuutta tutkiville teemoille.

Klaara-verkostossa pidetään tärkeänä uuden tutkija- ja asiantuntijasukupolven kasvattamista. Tutkimusryhmiin toivotaan opinnäytetöiden tekijöitä, ja ryhmiä rohkaistaan hakemaan rahoitusta graduihin ja väitöskirjoihin.