På svenska

Klaara är ett nätverk för forskare i lättläst. Nätverket grundades i maj 2018 och är administrativt förlagt till humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Syftet med Klaara är att befrämja språkvetenskaplig forskning i de lättlästa varianterna av olika språk.

Klaara är ett låghierarkiskt ekosystem som vill skapa länkar mellan forskare i lättläst, brukare och samhälleliga aktörer som de två finländska centren för lättläst, Selkokeskus och LL-center.

Med termen lättläst hänvisar vi till en enkel form av språk som används för att kommunicera med personer som har svårt att läsa eller förstå standardspråk, till exempel på grund av intellektuellt funktionshinder, minnesproblem eller bristande språkkunskaper. I Finland uppskattas antalet personer som behöver lättläst material till ca 600 000.

Inom nätverket Klaara definierar forskarna sina egna mål och ansöker om sin egen finansiering. Förutom att etablera kontakter mellan personer och idéer vill vi inom Klaara hjälpa forskare i lättläst att berätta en historia som behövs till exempel när man ansöker om finansiering.

Tills vidare står det mesta på nätverkets hemsida på finska. Vi hoppas kunna utöka vårt svenska material inom kort.