Do you use EtR?

Selkokielen tutkimus on kiinteässä yhteydessä selkokielen käyttöön. Tutkijat haluavat tutkia asioita, jotka ovat tärkeitä selkokielen käyttäjille. Tutkimusta tarvitaan, jotta ymmärtäisimme paremmin, mitä selkokieli on, ja miten selkokieltä voisi kehittää.

Jos haluat tietää lisää selkokielen tutkimuksesta, ota yhteyttä tutkijoihin. Jos sinulla on mielessäsi tutkimusaihe, kerro siitä.