Selkokielen tutkimuksen teemanumero tulossa Virittäjään

Hyvät kielentutkijat!

Olemme toimittamassa selkokielen tutkimuksen teemanumeroa Virittäjään. Kutsumme mukaan kirjoittajaksi aiheeseen perehtyneitä tutkijoita. Perinteisten tutkimusartikkeleiden lisäksi mukana voi olla katsauksia ja kirja-arvioita.  “Havaintoja & keskustelua” voi sisältää esimerkiksi tuoreisiin graduihin pohjautuvia tekstejä.

Virittäjässä on painotus tarkastella selkokieltä kielentutkimuksen kannalta, mutta myös monitieteiset lähestymistavat ovat tervetulleita.

Vertaisarvioitavien tekstien (artikkelit, katsaukset, havainnot) tulee olla valmiina 30.9.2021, muita tekstejä voi ehdottaa mukaan vielä vuoden 2022 puolella. Kaikkien kirjoitusten julkaisupäätökset tehdään vertaisarvioinnin pohjalta Virittäjän normaalin käytännön mukaisesti. Teemanumero ilmestyy alkuvuodesta 2023.

Jos kiinnostuit asiasta, ota yhteyttä erikoisnumeron toimittajiin mieluiten maaliskuun loppuun mennessä. Kannattaa myös liittyä mukaan selkokielen tutkijoiden Klaara-verkostoon.

Terveisin

Minna Jaakola (minna.jaakola(at)helsinki.fi)
Tiina Onikki-Rantajääskö (tiina.onikki(at)helsinki.fi)
Ulla Vanhatalo (ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi)