Verkkopalvelun kielimuodon vaikutus palvelun saavutettavuuteen

Verkkopalvelussa käytetyn kielimuodon vaikutus saavutettavuuteen toimintarajoitteisilla käyttäjillä

Väitöskirjatutkimus käsittelee verkkopankkipalvelussa käytettyä kielimuotoa ja sen vaikutusta palvelun saavutettavuuteen. Digitaalisten palvelujen käytön yleistyessä teknisen viestinnän merkitys on lisääntynyt. Tämä tutkimus kohdistuu teknisen tiedon suunnitteluun, tuottamiseen ja hallintaan.

Verkkopalvelujen käyttö ei ole kaikille ongelmatonta. Käyttäjän teknisten taitojen puuttumisen lisäksi siihen ovat vaikuttamassa verkkopalvelun ymmärrettävyys, sisällössä käytetty kieli ja terminologia.

Tutkimuksessa käsitellään yhtäältä kohdeorganisaation viestintästrategiaan liittyvää, kognitiivisen saavutettavuuden suunnitteluun liittyvää diskurssia siitä, miten kohdeorganisaation viestintästrategia huomioi erilaiset käyttäjät verkkopalvelussaan ja millä keinoin heidän tarpeisiinsa pyritään vastaamaan. Tutkimukseen liittyvä verkkopankkipalvelun reaaliaikainen käyttäjätestaus tuottaa tietoa siitä, miten palvelun kognitiivinen saavutettavuus käytännössä toteutuu ja minkälaiset käyttöliittymän kielenkäytön piirteet tukevat saavutettavuutta.

Tutkimusjoukko rajataan koskemaan suomalaisia työikäisiä, alle 65-vuotiaita henkilöitä, joilla on todettu heikko lukutaito, mutta jotka pystyvät käyttämään verkkosovellusta.

Väitöskirjatutkija Annikki Hyppönen