Ydinasia-hanke kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tiedote 19.3.2021 

Humanistisen ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Kuopion kaupungin sekä Siilinjärven kunnan yhteishanke Ydinasia käynnistyi helmikuussa 2021.  Hanke kehittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vuorovaikutustaitoja parantamalla heidän kielellistä osaamistaan. Näin sosiaali- ja terveysalan ympäristöt ja palvelut tulevat kielellisesti saavutettavammiksi erilaisille asiakkaille.

Hanke kouluttaa terveydenhoitoalan, kuntien ja järjestöjen henkilöstöä ja vapaaehtoistoimijoita sekä palveluiden suunnittelijoita ja sisällöntuottajia. Vuorovaikutuksen työpajoissa annetaan koulutusta kohdata eri tavoin kommunikoivia ihmisiä ja vähennetään vuorovaikutuksessa syntyviä väärinymmärryksiä. Hanke tarkastelee myös terveydenhoidon tiloja ja digitaalisia ympäristöjä kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta, ja testaa sosiaali- ja terveysalan palveluja monipiirteisen testiryhmän kanssa.

Ydinasia-hanke tuottaa avoimia videoita ja podcast-sarjan koulutus- ja perehdytysmateriaaliksi sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Materiaalin avulla myös alalle tulevat uudet työntekijät voivat perehtyä kielelliseen saavutettavuuteen.

Tavoitteena on luoda kielellisen saavutettavuuden osaamisen kehittämistyökalu laajemminkin sosiaali- ja terveysalalle. Alan ammattilaiset voivat nostaa osaamistaan kehittämistyökalun avulla, ja osaavat siten huomioida paremmin erilaisia asiakasryhmiä uusien palvelujen muotoilussa.

Tarve kielellisen saavutettavuuden osaamisen kehittämiseen nousee muun muassa muuttuneesta lainsäädännöstä (esim. digipalvelulaki), moninaistuvasta asiakaskunnasta, palvelujen digitalisoitumisesta sekä pyrkimyksestä palvelujen kustannustehokkuuteen.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan Unionin sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Savo.  Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätietoja

Tanja Gavrilov
Projektipäällikkö
Humanistinen ammattikorkeakoulu
tanja.gavrilov@humak.fi
+358 40 034 9368

Minna Kaija-Kortelainen
Yhteyshenkilö
Savonia-ammattikorkeakoulu
minna.kaija-kortelainen@savonia.fi
+385 044 785 6645

Tiedotteen Klaara-verkostolle välitti
Soilimaria Korhonen
Selkoviestinnän päätoiminen tuntiopettaja
Asiantuntija hankkeessa Ydinasia – kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa (ESR 2021-2022)
soilimaria.korhonen@savonia.fi
Sosiaali- ja terveysala
Savonia-ammattikorkeakoulu