Yhteenveto toisesta Klaara-työpajasta

Toinen selkokielen tutkimushankkeita ideoiva Klaara-työpaja pidettiin Helsingissä perjantaina 15.2.2019. Työpajan otsikkona oli ”Ymmärretäänkö selkokieltä?”. Viisituntiseen pajaan osallistui noin 25 kielentutkijaa, opiskelijaa ja selkokielen asiantuntijaa.  Mukana oli monta näkökulmaa ymmärtämisen tutkimukseen.  Millaisia ymmärtämisen ongelmia voi olla ihmisellä, joka puhuu suomea toisena kielenä? Entä afaattisella tai kehitysvammaisella henkilöllä tai lapsella, jolla on kielellisiä erityisvaikeuksia? Koneen Säätiön Kamari tarjosi työpajalle inspiroivat puitteet, ja keskustelu oli erittäin vilkasta.

Paja alkoi viidellä ymmärtämisen menetelmiin keskittyvällä lyhyellä puheenvuorolla. Santeri Nikolajev havainnollisti silmänliiketunnistuksen käyttöä lukemisen tutkimusmetodina. Annastiina Kettunen esitteli Niilo Mäki Instituutissa käytettäviä luetun ymmärtämisen tutkimuksen metodeja. Sari Ylinen kertoi sanojen oppimisen kokeissa käyttämistään metodeista ja Eliisa Uotila kielenanalyysistä ja ymmärtämisen tutkimuksesta. Selkokeskuksen käyttämiä lukijatestauksia esitteli Leealaura Leskelä.

Aamupäivä jatkui ryhmäkeskusteluilla tosielämän väärinymmärryksistä. Lounaan jälkeen tutkimusmetodit ja elävän elämän esimerkit yhdistettiin tutkimussuunnitelmiksi. Suunnitelmissa kehitettiin lauserakenteita valvova automatisoitu tietokoneohjelma, joka helpottaa selkotekstin tuottajaa mm. alleviivaamalla vaikeat rakenteet. Lisäksi tutkittiin sitä, onko S2-oppijan helpompi ymmärtää kiilalauseita vai lauseenvastikerakenteita, millainen kuvan ja kielen suhde tukee parhaiten selkotekstin ymmärtämistä sekä miten selkokielisiä ohjeistuksia ymmärretään työelämässä. Lopuksi keskusteltiin lyhyesti selkokielen tutkimuksen rahoitusmahdollisuuksista.

Seuraavan Klaara-pajan aihe on “Miten visuaaliset ja multimodaaliset keinot tukevat selkotekstin ymmärtämistä”. Paja pidetään Helsingissä 1.3.2019, ja sinne mahtuu vielä muutama osallistuja. Tietoa kevään muista Klaara-työpajoista löytyy tästä. Pajoihin ovat tervetulleita kaikki selkokielen tutkimuksesta kiinnostuneet!

Katso työpajan yhteenveto selkokielellä tästä.