Yhteenveto yhdeksännestä Klaara-työpajasta

Yhdeksäs ja tällä erää viimeinen selkokielen tutkimushankkeita ideoiva Klaara-työpaja pidettiin perjantaina 16.8.2019 Helsingin yliopistolla. Pajan aiheena oli jatkokeskustelu tutkimushankkeista. Pajaan oli toivottu erityisesti niitä tutkijoita ja opiskelijoita, jotka ovat aikeissa hakea lähiaikoina rahoitusta selkokielen tutkimushankkeille.

Pajassa käytiin kahdeksan osallistujan voimin keskustelua mahdollisista rahoituslähteistä etenkin väitöskirjatyöskentelylle. Avoinna olevia ja aukeavia rahoitushakuja löytyy Aurora-tietokannasta.

Ulla Vanhatalo kertoi Koneen Säätiön rahoittaman ponnistushankkeen jatkosuunnitelmista. Koneen Säätiöltä haetaan rahoitusta, joka tukisi Klaara-verkoston parissa tehtävää selkokielen kielitieteellistä tutkimusta mahdollisimman monipuolisesti. Lisäksi Vanhatalo on kokoamassa konsortiota Suomen Akatemian seuraavaan STN-hakuun, jossa yhtenä teemana on ”Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko”.  Konsortiohanke käsittelee terveyteen liittyvän tiedon saavutettavuutta ja selkokielisyyttä.

Vuoden 2019 Klaara-työpajojen sarja päättyy tähän. Kiitokset kaikille mukana olleille aktiivisuudesta! Työpajasarjan järjestäjät rohkaisevat Klaara-verkostossa mukana olevia oma-aloitteiseen aktivismiin selkokielen tutkimuksen parissa.

Vaikka työpajasarja päättyy, vuoden huippuhetki on vielä edessä! Tervetuloa ensimmäiseen kansainväliseen Klaara-konferenssiin, joka pidetään Helsingissä 19.-20.9.2019.