Kurssikerta 1. Koropleettikartta ja histogrammi

Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia -kurssilla on tarkoitus Mapinfo-ohjelman avulla paikkatiedon ihmeelliseen maailmaan. Ensimmäisellä kurssikerralla aloitimme syvemmän tutustumisen Mapinfo-ohjelmaan, johon olimme jo saaneet pintaraapaisun 2. periodin TAK-kurssilla. Aluksi ohjelma vaikutti hieman haastavalta käyttää, kuten Aleksi Rautio blogissaan viittaa Corel Draw -ohjelmaan ja Mapinfon undo-työkaluun. Parin epäonnistumisen ja opettajan helpposelkoisen ohjeistuksen kautta ohjelman käyttö alkoi kurssikerran edetessä avautua. Nopeasti huomasi kuinka käsittömättömästä määrästä dataa paikkatietojärjestelmä koostuu.

Ensimmäsen tunnin tarkoituksena on luoda koropleettikartta tietystä aiheesta. Itse valitsin eläkeläisten eli yli 65-vuotiaiden osuuden Suomessa. Karttaan tarvittava aineisto löytyi Suomen kunnat 2011 -aineistosta. Aivan kuten Ilkka Saarinen toteaa blogissaan, aineiston pitää olla suhteellisesti jakautunut, jotta siitä saatava tieto olisi järkevästi hyödynnettävää. Mapinfo-ohjelma ei kutenkaan osaa tehdä histogrammeja, joten aineisto piti luokitella netistä löytyvällä Histogrammityökalu 2014:llä (http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4152). Histogrammityökaluun syötettiin tiedot ja siitä näkyy, että aineisto on melko pitkälle normaalisti jakautunut ja säännöllinen. X-akselilla  näkyy havaintojen arvo (prosentuaalinen) ja Y-akselilla havaintojen määrä.

PAK1_histogrammi

Koropleettikartan sävyksi valitsin neutraalin sinisen ja luokkien lukumääräksi viisi. Koen, että viidellä luokalla saadaan hyvin näkyviin eläkeläisten jakautuminen, mutta neljä luokkaa olisi kuitenkin riittänyt. Kartasta huomaa heti suuret kaupungit, jotka vetävät opiskelijoita ja nuoria asukkaita. Itä- ja Keski-Suomessa eläkeläisten osuus on suurempi.

PAK1_eläkkellä

Lähdeluettelo:

Rautio Aleksi, kurssikerta1 https://blogs.helsinki.fi/alerauti/

Saarinen Ilkka, kurssikerta 1 https://blogs.helsinki.fi/ilkkasaa/

Histogrammityökalu 2014 http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4152

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *