Kurssikerta 4. Ruutuja ja rasteriteemakarttoja

Neljännellä kurssikerralla teimme ruututeemakarttoja Mapinfolla. Tavoitteena oli uuden tiedon tuottaminen maantieteellisiä kohteita käyttämällä ja rasterikarttojen kiinnittäminen kordinaatistoon Mapinfon avulla. Grid-maker -työkalulla loimme korologisen matriisin eli tietyn kokoisista alueista (ruuduista) koostuva tietokannan. Pääkaupunkiseutua tarkastellessa sopivan kokoinen ruutu on 500×500 metriä. Tälle tietokannalle toimme uutta tietoa aivan kuten olimme edellisillä kurssikerroilla oppineet. Hertta Lehvävirta teki blogissaan hyvän huomion ruutukartoista verrattuna koropleettikarttoihin: “Ruutukartta on kuitenkin usein koropleettikarttaa yksityiskohtaisempi ja paikkatarkempi, sillä sen yksiköt ovat tyypillisesti paljon koropleettikartan hallinnollisiin rajoihin perustuvia alueyksiköitä pienempiä. Tällöin ne myös kuvaavat ilmiön esiintymistä ja tiheyttä suhteessa eksaktiin sijaintiin koropleettikarttaa paremmin.”

Itse päätin tehdä kartan koululaisten, eli 7-15 -vuotiaiden osuudesta pääkaupunkiseudulla. Valmista karttaa katsoessani voin todeta, että sininen liukuväritys ja luokkien suuri lukumäärä (5) tekevät kartasta hieman epäselvän. “Hotspotit” eivät erotu riittävän hyvin. Kolme luokkaa olisi luultavasti riittänyt selkeyttä tuomaan. Kuitenkin sitä tarkistellessa voi todeta esimerkiksi Helsingin keskustan, Lauttasaaren ja Otaniemen koululaisten osuuden olevan pieni. Lapsiperheille keskusta ei ole mieluisinta asuinaluetta ja Otaniemessä sen sijaan asuu paljon opiskelijoita. Koululaisten suurten osuuksien alueet taas sijoittuvat pääkaupunkiseudun laitamille nukkumalähiöihin, kuten Sipoon rajoille Koillis-Helsinkiin, Soukkaan Espoonlahdessa ja Korsoon Pohjois-Vantaalla. Suhteellinen osuus ei kuitenkaan kerro ruudun koululaisten lukumäärästä, joten mikäli alueella asuu vain vähän ihmisiä, mutta muutamakin lapsiperhe, niin koululaisten osuus saattaa olla suuri. Siksi jotkin pisteet Pohjois-Espoon metsissä ovat väritykseltään tummimpia.

PK_seutu_koululaiset

Kauniaisten suhteellisen matalaa koululaisten osuutta pohtiessani törmäsin Antti Kinnusen blogissaan toteamaan viisauteen: “–Kauniaisten vauras väestö on todennäköisesti jo reippaasti ohittanut tyypillisen perheenperustamisiän, ja peruskouluikäisten lasten osuus on näin ollen alueella vähäinen.” Kauniaisissa omakotitalojen osuus on suuri, mutta kenties vanhempi väestö selittää koululaisten vähyyden. Pyry Poutasen karttaa vanhusten suhteellisesta osuudesta tarkastellessa voi todeta Kauniaisten olevan oikea vanhainkoti, mikä osaltaan tukee koululaisten pientä osuutta.

Lähdeluettelo:

Lehvävirta, Hertta kurssikerta 4 https://blogs.helsinki.fi/herttale/

Kinnunen, Antti kurssikerta 4 https://blogs.helsinki.fi/aekinnun/

Poutanen, Pyry kurssikerta 4 https://blogs.helsinki.fi/pyrypout/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *