Kurssikerta 7. Viimeinen PAK

Viimeisen kurssikerran aiheena oli tehdä oma kartta, jossa esittää vähintään kahta muuttujaa. Tarkoituksena oli käyttää kaikkien edellisten tuntien oppimista hyväksi. Meille oltiin annettu vapaat kädet sekä alueen että esitettävien teemojen valintaan, ja tietoa tuli kerätä ennen kurssikertaa valmiiksi. Valinnan vapaus lisäsi tehtävän mielenkiintoa, sillä tietoa etsiessä huomasi internetin ihmeellisen maailman olevan täynnä mielenkiintoista tilastotietoa.

Päätin ottaa alueeksi EU:n, sillä se on tutkimuskohteena kiinnostava ja siitä löytyy hyvin tietoa netistä. Tutkittaviksi teemoiksi otin uudistuvien energialähteiden käytön ja ydinvoimaloiden lukumäärän. EU yrittää kovasti lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja siirtää käyttöä pois uusiutumattomista. Uusiutuvan energian käyttöä halutaan lisätä sekä kilpailukyvyn parantamiseksi, että kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Myös ydinvoimaloiden lukumäärää koetetaan vähentää. Vain kaksi maata Länsi-Euroopasta, Suomi ja Ranska, lisäävät ydinvoimaa. Saksa on päättänyt luopua siitä kokonaan. Siksi koin teemat ajankohtaisiksi ja kiinnostaviksi aiheiksi.

PAK7

Kartta kuvaa hyvin uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mutta ei kerro mitään kokonaisenergiankäytöstä, joka vaihtelee EU:n jäsenmaiden välillä huimasti. Korrelaatiota ydinvoiman ja uusiutuvien energialähteiden käytön välillä ei hirveästi ole. Vanhan “savupiipputeollisuuden” maissa, kuten Saksassa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa uusiutuvien energialähteiden käyttö on vähäistä, ja etenkin Ranskassa on paljon ydinvoimaa. Kartta itse voi olla vaikealukuinen amatöörille kartanlukijalle, sillä se näyttää vain EU-maat, eikä koko Eurooppaa. Loput Euroopan maat olisi voinut lisätä kartalle valkoisella värillä, eli jättää ne ulos arvioinnista. Samuli Massisen kartassa muukin Eurooppa on mukana, ja siinä näkyy myös jäsenmaiden kasvihuonepäästöt asukasta kohden. Suomi on Ruotsin vieressä melkoinen päästösyöppö, osaltaan Ruotsin matalaa kasvihuonepäästöjä/asukas selittää suuri ydinvoiman käyttö.

 

 

Kurssin ollessa lopussa tulee miettineeksi uusia opittuja taitoja. Edelleenkin koen olevani melko untuvikko Mapinfon käytössä, muutaman kurssikerran verran olisi vielä opetusta voinut olla, mutta onneksi jotain jäi mieleen.  Odotankin innolla, että pääsee tulevissa kursseissa vääntämään paikkatiedon parissa Mapinfoa käyttäen. Nokka kohti uusia epäonnistumisia!

Lähdeluettelo:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

http://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_unionin_energiapolitiikka

Massinen, Samuli kurssikerta 7 https://blogs.helsinki.fi/smassine/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *