“Kelaa, ett nää on tutkinu tätä jo kymmenen vuotta!”

Ryhmämme saapui torstai-aamuiseen tutkijatapaamiseen edellisen päivän seikkailujen uuvuttamana. Olimme pitkien ryhmän sisäisten neuvottelujen jälkeen päätyneet siihen lopputulokseen, että Fuksiseikkailua seuraava päivä on tapaamisen kannalta pikemminkin uhka kuin mahdollisuus, mutta toteutettavissa, mikäli se on ainut nimikkotutkijamme Heta Tuominen-Soinin aikatauluihin sopiva päivämäärä.

Ja kuinkas kävikään!

Suuremmat voimat selkeästi rankaisivat meitä edellisen illan hauskanpidosta, sillä haastattelua varten varaamamme tila oli saanut osakseen odottamattoman suuren suosion ja joutunut tuplabuukkauksen kohteeksi. Siirsimmekin suosiolla kokoonpanomme Athenaan sohvaryhmän huomaan.

Heta kertoi meille paljon uutta tietoa ja taustaa FinEdu-hankkeesta, jonka tavoiteorientaatiota mittaavaa osa-aluetta hän oli lähemmin tarkastellut sekä hänen tehtävistään hankkeeseen liittyen. Meillä oli myös vihdoin mahdollisuus esittää aineistoa lukiessa esiin nousseet kysymykset. Päätimme nauhoittaa haastattelun, jotta Hetan vastaukset tallentuisivat ilman omien näkökulmien luomaa vääristymää. Tämä myös mahdollisti sen, että jokainen saisi keskittyä kysymysten esittämiseen ja uusien pohtimiseen sekä omien ajatusten jalostamiseen vastausten kirjoittamisen sijaan. Myöhemmin hankkeen tiimoilta heräävien kysymysten varalta saimme luvan häiritä häntä jatkossakin sähköposteilla.

Tässä muutama esimerkki haastattelun aikana esitetyistä kysymyksistä:

“Miten sinä valitsit tutkimusaiheesi?”
“Mitä sinun mielestäsi pitää ensimmäisenä ottaa huomioon, kun lähtee tekemään tutkimussuunnitelmaa?”
“Miten tutkimuksessa on otettu huomioon ns. “trollivastaukset”?”
“Otitteko tutkimuksessa huomioon sen, että opiskelijat saattavat määritellä koulumenestyksen eri tavalla?”
“Miksi juuri hanke suoritettiin juuri Kuopiossa?”
“Onko hanke synnyttänyt jatkotutkimuksia?”

Haastattelun päätteeksi Heta antoi meille paljon lisämateriaalia tutkimukseen liittyen, muun muassa “kevyeksi iltalukemiseksi” hänen väitöskirjansa sekä sähköpostiin useita hyödyllisiä dokumentteja, kuten FinEdu-hankkeen kyselylomakkeen sekä artikkeleita ja linkkejä. Uuden materiaalin sekä tapaamisen antaman tiedon myötä saimme paremman otteen tutkimuksestamme, mikä auttoi huomattavasti seuraavan oppimistehtävän tekemisessä.

Tapaamisen päätteeksi meille muodostui paljon aiempaa selkeämpi kuva tutkijan työstä. Heta korosti aiemman teorian ja oman tutkimuskentän tuntemuksen tärkeyttä. Ensimmäisen artikkelin julkaisua edelsi kolme vuotta taustatyöskentelyä ja tiedon keräämistä. Tutkimustyö vaikuttaakin vaativan tekijöiltään huomattavaa sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä, sillä jo pelkästään tähän yksittäiseen hankkeeseen on tähän mennessä laitettu yli kymmenen vuoden työpanos. Mielenkiinnon säilyminen kannalta onkin hyödyllistä, että tutkimuksen aihe on jollain tavalla osa tutkijan omia intressejä, kunhan muistaa olla objektiivinen saatavan aineiston ja sen tulkitsemisen suhteen.

motivation– Kympin tytöt

3 thoughts on ““Kelaa, ett nää on tutkinu tätä jo kymmenen vuotta!”

  1. Olipa hyvä idea nauhoittaa keskustelu! Tapaamisenne kuulostaa mielenkiintoiselta. Minusta on hienoa, että saitte lisää lukemista, sillä se varmasti avarsi teidänkin näkemyksiänne tutkimuksesta ja Hetan työskentelystä. Omassa tapaamisessamme emme niin kauheasti keskittyneet tutkijan työhön yleisesti, joten oli mielenkiintoista lukea teidän tapaamisenne kulusta.

  2. Mielenkiintoista lukea teidän tutkimuksestanne, kun nimikkotutkija Heta Tuominen-Soini on tuttu YK4 kurssin myötä ja aivan loistava idea tuo haastattelun nauhoitus! Nauhoitus olisi varmasti toiminut meillä muillakin ryhmillä, joten ehkäpä otamme tästä opiksi jatkoa varten.
    Aivan kauhistuttaa ajatus mahdollisista lisämateriaaleista, sillä meidän ryhmällämme on ollut kauhea homma jo tämän yhden tekstin ymmärtämisessä, mutta toivottavasti teidän ryhmällenne löytyy niistä apuja. Onnea oppimistehtävän pariin! 🙂

  3. Olisipa tullut meillekin mieleen tuo nauhoitus! Jälkikäteen omat muistiinpanoni olivat aika sekavat ja välillä keskustelu poukkoili sen verran, että varmaan jonkin verran meni väkisinkin ohi. Todella kätevää, että haastatteluun pystyy palaamaan myöhemmin kurssilla nauhoitteen avulla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *