Nimikkotutkijamme Maija Nousiainen

15032463_1350848274933998_893266561_n

Ajattelimme kirjoittaa blogipäivityksen nimikkotutkijastamme Maija Nousiaisesta. Saimme Maijalta materiaaliksi tätä varten hänen kirjoittamansa portfolion, sekä artikkelin. Kiitos kovasta hänelle niistä!

Maija Nousiainen työskentelee Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella opetustyössä fysiikan aineopettajiksi opiskelevien parissa. Hän toimii Didaktisen fysiikan ryhmässä ja on kuulunut vuodesta 2015 alkaen Fysiikan laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmään. Didaktisessa fysiikassa keskitytään fysiikan käsitteiden, käsiterakenteiden ja niiden kehittymiseen liittyvien piirteiden tutkimiseen. Hän on kehittänyt käsitekarttojen periaatteet fysiikan sisältöjen oppimiseen ja opitun arviointiin. Nousiainen kokee tutkijana ja opettajana työskentelyn toisiaan tukevaksi ja esimerkiksi hän saa hyödynnettyä didaktisen fysiikan tutkimuksen tuloksia opetuksessaan. Hän on kehittänyt fysiikan opettajankoulutusta tutkimusperusteisesti kymmenen vuoden aikana ja toiminut keskeisenä opettajana kursseilla.

Maija on aloittanut opetustehtävien parissa avustavana opettajana kurssilla Koulufysiikan rakenteet ja prosessit vuosina 2006 ja 2007. Filosofian maisteriksi hän valmistui vuonna 2008, jolloin hän sai vastuulleen Fysiikan käsitteenmuodostus 1 ja 2 -kurssien opettamisen ja kehittämisen.

Maijan tavoitteena kurssien kehittämisessä on opiskelija-keskeinen suuntautuminen ja opettajakoulutuksen tavoitteena on opiskelijoiden valmius itsenäiseen opetuksellisten ratkaisujen kehittämiseen ja tavoitetasojen asettamiseen. Hän pitää merkittävänä vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoiden välillä. Käänteisen opetuksen ideana on keskustelu, johon oppilaat ovat valmistautuneet käymällä läpi jonkin aihemateriaalin. Opiskelutovereiden ajatusten kuuleminen ja omien ajatusten reflektointi ovat tärkeitä piirteitä oppimisen kannalta. Käänteinen opetus myös korostaa oppilaiden aktiivista roolia ja vastuuta omasta oppimisestaan.

Nousiainen hyödyntää myös oppilailta saaminsa palautteita opetuksensa kehittämisessä ja antaa myös vastaavasti palautetta opiskelijoille kurssin lopuksi. Portfolion loppuun liitetyt oppilaiden antamat palautteet näyttivät oikein myönteisiltä ja oppilaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä opetuksen laatuun.

4 thoughts on “Nimikkotutkijamme Maija Nousiainen

  1. Virkistävää lukea blogipostaus, joka kertoi suoraan tutkijasta! Teksti valotti tutkijan työelämää ja oli mielenkiintoista luettavaa varsinkin opintojen loppuvaiheessa olevalle (kasvatustieteiden) sivuaineopiskelijalle. Vaikuttaa siltä, että tutkijanne todella antaa kaikkensa myös opetustyölleen, vaikka opetus- ja tutkimustyön yhdistäminen koetaan joskus vaikeaksi.

  2. Moi! Kiva kuulla tutkijastanne tarkemmin ja tutustua hänen taustaansa lähteä tutkimaan fysiikan käsitteiden oppimista ja käsitekarttoja. Tsemppiä teillekin tutkijatenttiin!:)

  3. Heippa!
    Oli mielenkiintoista lukea itse tutkijan arjesta sekä hänen elämästään yleisesti. Kivaa myös että saitte portfolion ja artikkelin Nousiaiselta itseltään, ettei tarvinnut hirveää taustatyötä lähteä tekemään 🙂 Tsemppiä perjantaihin!

  4. Hei, kiva kuulla, että olette kokeneet blogikirjoituksemme mielenkiintoiseksi. Maija Nousiainen on mielestäni ihailtavasti yhdistänyt opetus- ja tutkimustyön!

    Tsemppiä perjantaihin teillekin! 🙂

Leave a Reply to Helka Kurittu/Eriarvoiset Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *