Määritelmien selvittelyä

Luennolla kävimme läpi ryhmien tutkijatapaamisia. Kommenttien perusteella tapaamiset olivat sujuneet hyvin ja osallistuneet olivat kokeneet ne mielenkiintoisiksi. Tapaaminen auttoi saamaan kosketuspintaa tutkimukseen meidän ja muidenkin ryhmien mielestä. Omaa tutkijatapaamistamme tulemme pohtimaan lisää erillisessä blogikirjoituksessa!

Tiistain luennolla aiheenamme oli pohtia tutkimuskohteiden ilmiöitä, kohderyhmiä sekä tutkimusongelmia/-kysymyksiä. Tehtävänanto ei aluksi tuntunut täysin selkeältä, mutta sen ei ollut tarkoituskaan. Kyseisten termien määrittely on harvoin helppoa ja yksiselitteistä itse tutkijallekaan. Saimme tehtäväksemme määritellä kyseiset termit oman nimikkotutkijamme tutkimuksesta. Aikaa tähän oli puoli tuntia ja tämä puolituntinen sisälsi taas laajan kirjon mielipiteitä. Pääsimme kuitenkin yhteisymmärrykseen ja määritelmiksi muodostuivat seuraavanlaisiksi:

Ilmiönä, eli tutkimuksen valokeilassa olevana asiana, pidimme tavoiteorientaatioita näkökulmana opiskelumotivaatioon. Tutkimuksen kohteena, eli mistä ja keneltä aineisto saadaan, olivat tutkimuksen 15- ja 17- vuotiaat nuoret opiskelijat. Tutkimuskysymykseksi määrittelimme erilaiset tavoiteorientaatioprofiilit sekä niiden vaikutuksen hyvinvointiin, kouluhyvinvointiin, motivaatioon ja koulumenestykseen. Määrittelyn jälkeen jaoimme ajatuksia muiden ryhmien kanssa, mikä osoittautui hieman haasteelliseksi puutteellisen kuuluvuuden vuoksi.

Luennon jälkeisessä ryhmätapaamisessa pohdimme seuraavaa oppimistehtävää, jossa tuli määritellä nimikkotutkimuksemme keskeiset käsitteet sekä teoreettinen näkökulma. Artikkelin sisältö ei ollut tuoreimmassa muistissamme, joten vastauksissa syntyi hieman hapuilua. Päätimme tutustua saamiimme materiaaleihin itsenäisesti ja tavata uudelleen perjantaina, jolloin kokoaisimme ajatukset yhtenäisiksi vastauksiksi. Suunnitelmissamme on esittää syntyneet määritelmät videomuodossa, jossa tulisi esiin mm. erilaiset tavoiteorientaatioprofiilit. Perjantain ideariiheä odotellessa!

aivojumppa

xoxo, kympin tytöt