Yliopiston opettaja on varmasti loistava pedagogi − vai onko?

IMG_9847

Hiljainen mumisija, pelottava huutaja, tasapaksu tiedonvälittäjä vai innostava puhuja? Istuessasi ensimmäisen kerran luennolle, et voi tietää millainen tyyppi ilmestyy luokan eteen ja kutsuu itseään opettajaksesi. “Pelkkä koulutus ei riitä tekemään yliopiston opettajasta pedagogia”  oli ryhmämme koonnut kohuotsikko, jonka totesimme jo alkumetreillä yhteen ääneen mielestämme paikkansa pitäväksi.

Esittelykierroksella kävi ilmi, että ryhmämme on eri ikäisiä ja eri taustaisia ihmisiä. Puolet meistä on pääaineopiskelijoita ja puolet sivuaineen.  Jasmin, Kasimira, Sipuliina, Virve ja Jemina opiskelevat pääaineenaan yleistä- ja aikuiskasvatustiedettä, Arto tietojenkäsittelytiedettä, Tuuli kotieläinten jalostustiedettä, Hanna uskontotiedettä, Emma espanjaa ja Outi kasvintuotantoa. Opiskelutaustat ja -historia vaihtelivat ryhmässä, mutta yhteistä kaikille olivat kokemukset eritasoisista luennoitsijoista, osa korkeakoulutasolta ja osa toisen asteen opettajista. Ensimmäinen kokoontuminen meni tutustumiseen, aiheen ihmettelyyn ja kokemusten jakamiseen. Saimme kuitenkin tehtäviä jaetuksi ja ajattelun käynnistetyksi seuraavaa tapaamistamme varten.

Toiselle kerralle ryhmämme saapui ajatukset koottuna. Lähdimme avaamaan moniselitteistä otsikkoa eri kanteilta, mikä on pedagogi, tarkoitetaanko yliopisto-opinnoilla tässä yhteydessä opettajan omia aineopintoja vai yliopistossa suoritettuja pedagogisia opintoja ja kenen näkökulmasta lähtisimme tutkimaan väittämää. Lopulta näkökulma saatiin muotoon: “vaikuttavatko yliopisto-opettajan pedagogiset opinnot opetuksen laatuun”. Oletamme, että lööpissä mainitulla koulutuksella tarkoitetaan opettajan oman alan koulutusta, eikä niinkään pedagogisia opintoja. Halusimme keskittyä pedagogisten taitojen arviointiin, sillä pedagogisia opintoja voi saada monelta eri taholta eikä kaikilla yliopiston opettajilla edes välttämättä ole pedagogista koulutusta.  Pedagogi ei myöskään ole suojattu nimike.
Ryhmässä viriää kiinnostavaa keskustelua ja koska olemme taustoiltamme kaikki niin erilaisia, on keskustelu monipuolista.  Pääsemme yhdessä ryhmänä varmasti hyviin lopputuloksiin!IMG_9833