Eriarvoisuus herätti runsaasti keskustelua

Suuri jännityksen aihe on ohi, esittelimme tänään muulle ryhmälle ensimmäisen oppimistehtävämme tulokset. Aivan kuten ryhmässämme heräsi paljon erilaisia ajatuksia ”Kouluvalinta eriarvoistaa!” -lööpistämme, niin heräsi kuulijoissakin. Kysymyksiä sateli esityksen jälkeen runsain mitoin, oikeastaan niitä olisi ollut enemmän kuin aikaa oli käytettävissä. Aiheemme on ajankohtainen ja arjessa paljon esillä, joten ei ihmekään että keskustelua syntyi.

 

66226272

 

Näin jälkikäteen ajateltuna tutkimuskysymyksen olisi voinut rajata selkeämmin. Myös kouluvalinta -käsitteen määrittely aiheutti kuulijoiden mielipiteissä hajaannusta. Kysymyksiä nousi myös tutkimuksemme näkökulmasta tarkastella koulujen eriarvoisuutta ihmisten sijaan. Ajatuksemme kuitenkin oli, että peruskoulu on pohja, jonka tulee mahdollistaa kaikille yhtäläiset valmiudet jatkoa varten. Voidaanko ajatella, että aihe koetaan tärkeäksi ja herätti siksi paljon keskustelua?

Tänään saimme tietää omien nimikkotutkijoidemme nimet ja paljon pohditun lööpin alkuperän. Tämän ajatusten herättelyn jälkeen pääsemme tutustumaan Janne Varjon ja Mira Kalalahden tutkimuksen tekstiin ”Koulumarkkinoiden valjastajat – kunta ja kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta”. Seuraavien viikkojen aikana pääsemme tapaamaan tutkijoita ja esittämään heille tiukkoja kysymyksiä.