Ulkoasun hyväksymisprosessi

Toimituskunta hyväksyy kaikkien julkaisujen, myös väitöskirjojen, ulkoasun.
Ulkoasu on muuten samanlainen painetussa ja sähköisessä julkaisussa, paitsi että ainoastaan sähköisenä ilmestyvässä julkaisussa ei tarvitse olla takakantta.
Toimituskunta tarvitsee hyväksymiskokousta varten etu-ja takakannen kansikuvineen, nimiösivun ja copyrightsivun, viimeisen sivun (tai takakannen sisäsivun), jolla on lista aiemmista julkaisuista, sekä näytteen taitosta. Taittonäyte tarkoittaa, että siinä näkyy sisällysluettelo, perustekstiä, eritasoista otsikointia ja ainakin jokin kuva ja taulukko ao. teksteineen, jos julkaisuun sellaisia sisältyy. Taittonäyte on ehdottomasti suositeltavampi kuin koko taitto, sillä jos muutoksia tulee, ei tule turhaa työtä.

Näytteet pitää toimittaa lopullisessa koossa yhtenä paperitulosteena sarjan päätoimittajalle Päivi Fernströmille ja pdf-tiedostona toimituskunnan kaikille jäsenille hyvissä ajoin. Hyväksymisprosessiin on hyvä varata ainakin yksi kokonainen viikko. Sen lisäksi julkaisijan tulee kertoa vielä aiemmin toimittajalle, milloin näyte on tulossa, jotta toimittaja voi ennakoida, onko toimutuskunta kutsuttavissa koolle vai miten prosessi järjestetään.

Itse taittotyönsä tekeville muistutamme universaalista säännöstä, että aukeaman vasemmalla sivulla on aina parillinen sivunumero ja oikealla pariton. Ensimmäinen luku siis alkaa aina oikealta sivulta. Uusi pääluku alkaa aina uudelta sivulta, mutta se voi olla oikea tai vasen.

Kiinnitämme huomiota kansikuvan ja mahdollisten luvunaloituskuvien asiallisuuteen. Niiden pitää olla kaikin puolin asiallisia ja liittyä teoksen aiheeseen.
Niin ikään kiinnitämme huomiota sisällysluettelon havainnollisuuteen ja luettavuuteen. Suosittelemme alalukujen sisentämistä luettelossa. Tekstin on oltava asiatyyliin sopivaa päätteetöntä tai päätteellistä fonttia ja koon normaalia kirjoissa yleisesti käytettävää luettavaa kokoa. Pistemäärää ei voi määrätä tarkasti, koska se siippuu fontista. Ks. kohta Unigrafian templaatti.