Muut hallitukset

Kontakti ry

Kontakti on Helsingin yliopiston sosiologian opiskelijoiden ainejärjestö. Kontakti järjestää erilaisia tapahtumia niin kaikille valtsikan opiskelijoille kuin sosiologiaa opiskeleville ja siitä kiinnostuneille. Järjestön nettisivut löydät täältä. Kontaktin sähköpostilista on nimeltään kontakti-ry.

 

Status ry

Statuksen jäsenistöön kuuluvat sosiaalipsykologian opiskelijat Helsingin yliopistolta. Status järjestää paljon työelämätapahtumia mutta myös virkistysiltoja. Järjestön nettisivut ovat täällä ja sähköpostilistan voi löytää nimellä Status-lista.

 

 

Stigma ry

Tämä järjestö edustaa yhteiskuntapolitiikan opiskelijoita. Stigman tunnistaa varsinkin heidän omasta maskotistaan Yhpo-nallesta, joka ilmestyy aina välillä erilaisiin tapahtumiin. Stigman nettisivut löytyvät täältä. Järjestön sähköpostilistan nimi on stigma-lista.

 

 

 

Stydi ry

Stydiin kuuluvat sosiaalityön opiskelijat ja siitä kiinnostuneet Helsingin yliopistolla. Stydi järjestää aktiivisesti tapahtumia ja heitä edustaa chili-tunnus. Järjestön nettisivut ovat täällä ja sähköpostilista on nimeltään sos-tyolaiset.