Ensimmäinen kurssikerta

Kuvassa Suomen taajama-aste kunnittain. Taajamalla-asteella tarkoitetaan prosenttiosuutta kunnan asukkaista, jotka asuvat taajamassa. Taajama määritellään vähintään 200 asukkaan rakennusryhmäksi, jossa rakennusten välinen etäisyys on korkeintaan 200 metriä. Taajama-aste ja sen suuruus kytkeytyy siis läheisesti kaupungistumiseen.
Taajama-aste saakin oletetusti suurimpia arvoja suuria asutuskeskuksia (esim. Tampere, Turku, Helsinki tai Oulu) ja niiden lähitaajama-alueita sisältävissä kunnissa. Taajama-asteen suuruudessa näkyy myös asutushistoria: liikenteen solmukohtia lukuunottamatta (esim. Jyväskylä tai Lappeenranta) taajama-aste on yleisesti ottaen sitä pienempi, mitä kauemmas sisämaahan mennään. Korkeimmat taajama-asteet löytyvät joko rannikoilta tai liikeverkostojen solmukohdista.