Hello World

Kontakti ry:n lehteä on tehty jo monta vuotta, mutta Kontakti-lehti on jättänyt siirtymättä nettiin kunnolla. Issuusta on toki löytänyt lehden vanhoja numeroita, mutta nykyaisen verkkolehden joustavuutta ja toiminnallisuutta sillä ei ole tavoitettu.

Olen kokenut, että sosiologit ovat ehkä vähän ajastaan jälkeenjääneitä. Eivät ehkä vahingollisen paljoa, mutta netti-intoilijat eivät ilmeisesti päädy opiskelemaan sitä. Tai sitten heitä on ollut, mutta he ovat valineet muut sosiaaliset kontaktit kanssaopiskelijoiden organisaation sijasta. Niin minäkin tein neljän vuoden ajan, kunnes kyllästyin van ajelehtimaan aaveena yliopiston käytävien läpi.

Nyt, vuonna 2016, Kontakti-lehti on kuitenkin kypsä siirtymään myös nettilehdeksi. Toivon, että tämä herättää kiinnostus opiskelijajournalismia kohtaan. Sosiologi-verkkolehti kasvatti kiinnostustani kirjoittamista kohtaan todella paljon, ja sain siellä mahdollisuuden harjoittaa taitojani. Siitä suuri kiitos lehden vetäjille!

Toivon myös, että juttujen helpompi saatavuus helpottaisi sosiologin perspektiivistä kirjoitettujen juttujen leviämistä. Tämä auttaa ylläpitään oppiaineen identiteettiä tulevien muutoksien edessä.

Sosiologia tarjoaa mahtavat työkalut tarkastella maailmaa kriittisesti. Tämä taito tulee tarpeen informaatiotulvan kasvaessa. Tieteenalamma tapa tarkastella maailmaa tarjoaa monia uniikkeja keinoja löytää oleellinen metelistä ja ratkaisut ongelmiin.

Olemme valinneet vielä työn alla olevan ensimmäisen numeron teemaksi Tulevaisuuden. Koimme tärkeäksi, että sekä pientä että suurten haasteiden, opintouudistusten ja pakolaiskriisien, keskuudella kääntäisimme katseemme tulevaisuuteen.

Tulevaisuus saattaa välillä näyttää varsin synkältä, mutta voimme kaikki kuitenkin vaikuttaa siihen jossain määrin. Voimme valita paremmin, ottaa asioista selvää ennen päätöksiä, nähdä normien ja pelkojen ylitse, löytää mahdollisuuksia ja ennen kaikkea ottaa opiksi.

Sosiologialla, ja sosiologeilla, on toivottavasti entistä suurempi rooli paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Meidän tarvitsee kuitenkin tuoda itseämme entistä paremmin esille. Toivonkin, että tartumme kaikki viestintämme kehittämiseen ei haasteena vaan rakentavana, luovana toimintana. Sosiologi jos kuka ymmärtään miten ihmisiä tulee lähestyä.

 

Published by

Oskari J Lappalainen

27 years old bachelor of social sciences. I've studied sociology, science and technology studies and computer science. I'm interested in how digitalization will affect the society.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *