Pääkirjoitus 1/2016

Me, Inka, Oskari ja Jenni, olemme saaneet osaksemme Kontakti-lehden päätoimittajien pestin vuodeksi 2016, ja ilolla sekä mielenkiinnolla olemmekin ottaneet tehtävän vastaan. Lehtemme pyrkii palvelemaan kontaktilaisia tarjoamalla jokaiselle järjestön jäsenelle mahdollisuuden toteuttaa omia journalistisia ja viestinnällisiä ideoitaan lehdenteon puitteissa. Opiskelutovereiden kirjoituksista, valokuvista ja muista luomuksista nauttiminen on tietysti myös omiaan lisäämään kontaktilaisten hyvinvointia.

Tälle vuoden ensimmäiselle numerolle olemme valinneet teemaksi tulevaisuuden. Vaikka sosiologia ei ehkä ole yhtä tulevaisuusorientoitunut oppiaine kuin esimerkiksi taloustiede tai insinööritieteet, niin myös sosiologit ovat pohtineet tulevaisuutta. Osa meistä näkeekin sen tällä hetkellä varsin synkkänä. Koulutukseen kohdistuvat leikkaukset tulevat vaikuttamaan negatiivisesti aivan liian usean ihmisen elämään lähitulevaisuudessa. Nämä synkät tunnelmat hämärtävätkin tulevaisuuden odotustamme.

Toisaalta kenties hieman kaukaisemman tulevaisuuden miettiminen tarjoaa juuri nyt uusia kiehtovia ilmiöitä. Robotit, digitalisaatio, salatut verkot, virtuaalivaluutat, netin kansanliikkeet, pakolaisuus, finanssikriisi… Maailma vaikuttaa olevan hyvin voimakkaassa murrostilassa. Juuri nämä murrostilat ovat kautta aikojen inspiroineet sosiologien mielikuvitusta. Toivomme, että sosiologit löytävät uusia kanavia ilmaista ajatuksiaan yhä vain laajemmille ihmisjoukoille. Tämä onkin yksi niistä syistä, miksi olemme päättäneet rakentaa Kontakti-lehdelle verkkolehden vuoden 2016 aikana.

Tulkaa kaikki sosiologit tulevaisuudessakin mukaan tekemään Kontaktia!

Hello World

Kontakti ry:n lehteä on tehty jo monta vuotta, mutta Kontakti-lehti on jättänyt siirtymättä nettiin kunnolla. Issuusta on toki löytänyt lehden vanhoja numeroita, mutta nykyaisen verkkolehden joustavuutta ja toiminnallisuutta sillä ei ole tavoitettu.

Olen kokenut, että sosiologit ovat ehkä vähän ajastaan jälkeenjääneitä. Eivät ehkä vahingollisen paljoa, mutta netti-intoilijat eivät ilmeisesti päädy opiskelemaan sitä. Tai sitten heitä on ollut, mutta he ovat valineet muut sosiaaliset kontaktit kanssaopiskelijoiden organisaation sijasta. Niin minäkin tein neljän vuoden ajan, kunnes kyllästyin van ajelehtimaan aaveena yliopiston käytävien läpi.

Nyt, vuonna 2016, Kontakti-lehti on kuitenkin kypsä siirtymään myös nettilehdeksi. Toivon, että tämä herättää kiinnostus opiskelijajournalismia kohtaan. Sosiologi-verkkolehti kasvatti kiinnostustani kirjoittamista kohtaan todella paljon, ja sain siellä mahdollisuuden harjoittaa taitojani. Siitä suuri kiitos lehden vetäjille!

Toivon myös, että juttujen helpompi saatavuus helpottaisi sosiologin perspektiivistä kirjoitettujen juttujen leviämistä. Tämä auttaa ylläpitään oppiaineen identiteettiä tulevien muutoksien edessä.

Sosiologia tarjoaa mahtavat työkalut tarkastella maailmaa kriittisesti. Tämä taito tulee tarpeen informaatiotulvan kasvaessa. Tieteenalamma tapa tarkastella maailmaa tarjoaa monia uniikkeja keinoja löytää oleellinen metelistä ja ratkaisut ongelmiin.

Olemme valinneet vielä työn alla olevan ensimmäisen numeron teemaksi Tulevaisuuden. Koimme tärkeäksi, että sekä pientä että suurten haasteiden, opintouudistusten ja pakolaiskriisien, keskuudella kääntäisimme katseemme tulevaisuuteen.

Tulevaisuus saattaa välillä näyttää varsin synkältä, mutta voimme kaikki kuitenkin vaikuttaa siihen jossain määrin. Voimme valita paremmin, ottaa asioista selvää ennen päätöksiä, nähdä normien ja pelkojen ylitse, löytää mahdollisuuksia ja ennen kaikkea ottaa opiksi.

Sosiologialla, ja sosiologeilla, on toivottavasti entistä suurempi rooli paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Meidän tarvitsee kuitenkin tuoda itseämme entistä paremmin esille. Toivonkin, että tartumme kaikki viestintämme kehittämiseen ei haasteena vaan rakentavana, luovana toimintana. Sosiologi jos kuka ymmärtään miten ihmisiä tulee lähestyä.