Fuksisanasto

Fuksisanasto

Teksti: Emmi Rantanen

Minulla ei juuri ollut vanhempia yliopistotuttuja aloittaessani opintoni Helsingin yliopistossa ja Kontaktissa. Monet asiat ja käytännöt tulivat siis täysin uusina, tuntemattomina ja – varauksetta. Yksi totuttelemista vaatinut asia oli opiskelijaelämään liittyvä sanasto, eräänlainen “yliopistoslangi”. Tietenkin luennoilla ja tenttiaineistoa lukemalla oppii jatkuvasti uusia akateemisia sanoja, mutta tarkoitan nyt lähinnä muuhun opiskelijaelämään liittyvää sanastoa. Itseäni ainakin enemmän hämmensi juurikin luentosalien ulkopuolinen yliopistoslangi – tuntui että olin puolen aikaa fukfisyksystä pihalla siitä, mistä puhutaan. Mikä excu? Mikä Edari? Mitkä vujut?  Ajattelin, että voin nyt olla se ihana puuttuva yliopisto-isosisko, joka selittää sanat fukseille etukäteen ettei kenenkään tarvitse olla täysin ulapalla. Samalla sivuutan hieman kampusalueen tapahtumapaikkoja: niin opiskeluun kuin vapaa-aikaan tarkoitettuja. Fukseillakin pitää olla tasavertaiset puitteet uuteen lukukauteen  –  myös  heidän tulee tietää tämä mystinen sisäpiirin yliopistoslangi!

Alina = Alina-sali. Uuden ylioppilastalon A-rapun 3. kerroksessa oleva oleellinen tapahtumapaikka. Monien sitsien ja jatkojen kotipaikka. Kts. Uusi.
Allu = Oppimiskeskus Alexandria. Osa Helsingin yliopiston kirjastoa. Paljon tietokoneita, tulostus- ja skannausmahdollisuudet sekä ryhmätyötiloja.
Alumni = (Yleensä maisteriksi) valmistunut, työelämään siirtynyt ja yliopiston jo taakse jättänyt henkilö.


Casa = Casa Academica. Osakuntia ja tapahtumapaikka, jossa järkätään esim. sitsejä.
Domma= Domus Academica. HYY:n opiskelija-asuntola. Kts. HYY.
Domus Gaudium= Kolmantenakin ylioppilastalona tunnettu rakennus, jossa kerhotiloja ja kattosauna Sivistys.
Edari= HYY:n ylintä päätösvaltaa käyttävä 60-jäseninen edustajisto. Kts. HYY.
Excu = Ekskursio. Vierailu yritykseen, teatteriin tai vastaavaan. 


FTK = Fuksitoimikunta. Jokaisesta ainejärjestöstä valitaan 1 fuksi toimikuntaan. FTK hankkii kaikille haalarit ja järkkää bileitä sekä sitsejä.
Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija.
Halloped = Hallinnon opintoedustaja. Opiskelijoita, jotka HYY valitsee edustamaan erilaisiin yliopiston toimielimiin. Kts. HYY.


HOPS= Henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka jokaisen pitää tehdä (mielellään ensimmäisen vuoden aikana 😉 ).
HY = Helsingin yliopisto.
HYY = Helsingin yliopiston ylioppilaskunta.
Kaisa = Kaisa-talo. Helsingin yliopiston pääkirjasto.
Kannu = Kannunvalajat. Valtsikan tiedekuntajärjestö.


Kannuklusteri= Kannunvalajien ja sen alaisten järjestöjen omistamia tiloja Uuden ylioppilastalon A-rapun kolmannessa kerroksessa. 

Klixi= Kts. U35.
Kopo = Koulutuspolitiikka.
Kuppala = Kannunvalajien omistama legendaarinen biletyspaikka. Nimi tulee kuppa-sukupuolitaudista, sillä tilat kuuluivat vielä 1990-luvulle asti Lääketieteelliselle tiedekunnalle ja sukupuolitauteihin erikoistuneelle erikoisyksikölle.


Kv- = Kansainvälis-, kansainvälisyys-
Metsis = Metsätalo. Luentosaleja ja UniCafe.
Noppa= Opintopiste.
PMF = Paskan Musan Festarit. Kontaktin legendaarisimmat bileet, järjestetään joka syksy.

Portsu = Porthania. Luentosaleja, UniCafe ja UniSport.
Proffa = Professori.

Pääkkäri = Päärakennus. Luentosaleja ja UniCafe.
Sillis = Silliaamiainen. Vuosijuhlia seuraavana aamuna kokoonnutaan yhteen syömään aamiaista. Mahdollisesti silliä mukana. Kts. vujut.
Sitsit = Akateeminen pöytäjuhla. Syödään, juodaan ja lauletaan yhdessä pitkissä pöydissä.
Snellu = Snellmania, kts. U37.
Speksi = Interaktiivinen musiikki/tanssitäyteinen opiskelijateatteri. Monilla tiedekunnilla omansa, Valtsikalla myös.


Synnäri = Aka synnytyshuone, Kontakti ry:n kerhohuone. Sijaitsee U35:ssa. Kts. U35.
Tedari = Tiedekuntatentti. Tiedekunnan useiden aineiden samanaikainen tentti, jossa ko. aineiden kirjatenttejä on mahdollista suorittaa.
TVT= Tieto- ja viestintätekniikka.
Uusi = Uusi Ylioppilastalo. Ainejärjestöjen, osakuntien ja kerhojen tiloja. Sekä A että B rappu. Mannerheimintie 5 A & B.

U35= Unioninkatu 35. Aka Klixi. Sosiologian oppiaineen henkilökunnan tilat sekä synnäri ovat täällä. Myös muutama opetustila. Hyvä ja tilava aulatila jonne voi myös mennä opiskelemaan.
U37= Unioninkatu 37. Aka Snellmania. Valtiotieteellisen tiedekunnan päärakennus.
Valtsika, valtsikka = Valtiotieteellinen tiedekunta.
Vaihtari = Vaihto-oppilas.


Vanha/Wanha = Vanha ylioppilastalo.
VTK, VTM ja VTT = Valtiotieteen kandidaatti, maisteri ja tohtori.
Vujut = Vuosijuhlat. Ainejärjestön syntymäpäivät. Yleensä normaalia hienommat sitsit, tasavuosia täyttäessä todella hieno tapahtuma.

Väikkäri = Väitöskirja.
Yolo, jolo = Ylioppilasaukion UniCafe.

Published by

Oskari J Lappalainen

27 years old bachelor of social sciences. I've studied sociology, science and technology studies and computer science. I'm interested in how digitalization will affect the society.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *