Pääkirjoitus 3/2016

päätoimitusMillaisessa naapurustossa haluaisit asua? Missä et mielelläsi liikkuisi pimeällä yksin? Miten päätetään, kuka tilaa saa käyttää? Pitäisikö Helsinkiin tulla Guggenheim-museo, ja millä tavoin se tulisi rahoittaa? Miksi kaupungin eri osat eriy- tyvät huono-osaisten ja hyväosaisten asuinalueiksi, ja mitä asialle on tehtävissä? Mitä mieltä meidän tulisi olla lähiöistä – millaisia ylipäätään ovat lähiöt? Kaupunki on välitön asuinympäristömme ja sen vuoksi sosiologille antoisa tutkimuskohde.

Kaupunkisosiologi Matti Kortteinen totesi syksyn kaupunkisosiologian johdantokurssilla, että tieteenalasta on ollut Suomessa tärkeämpää kuin koskaan. Kortteisen mukaan suomalainen yhteiskunta on kohtaamassa kaupunkirakenteessa kaksi merkittävää mullistusta, joihin muun muassa kaupunkisosiologit etsivät selityksiä. 1960- ja 1970-luvuilla tapahtuneen voimakkaan kaupungistumisen vuoksi Suomessa oli länsieurooppalaisittain poikkeuksellisen suuri piikki kerrostalorakentamisessa 1970-luvulla. Suuren muuton vuoksi rakennettu kyseinen kerrostalokanta on lähitulevaisuudessa tulossa teknisen käyttöikänsä päähän, ja Kortteisen mukaan tilanne on jälleenrakentamiseen rinnastettavissa oleva urakka. Hänen mukaansa kyseinen kerrostalokanta on taantunut lisäksi sosioekonomisesti, minkä vuoksi kehitys on entistä haastavampi.

Kortteinen totesi alueellisen segregaation olevan toinen suomalaisten kaupunkien merkittävä kehityssuunta. Kaupunkien sisäinen alueellinen eriytyminen kääntyi 1990-luvulla pit käaikaisen tasoittumisen jälkeen kasvuun. Nyt elämme tilanteessa, jossa alueet jakautuvat yhä syvemmin huono-osaisten ja hyväosaisten alueiksi. Kehitykselle ei Kortteisen mukaan ole ainakaan vielä löydettävissä täysin selittävää poliittista syytä, mutta erinäisiä syitä tapahtuvalle osataan kuitenkin kertoa. Vuonna 1987 lähti liikkeelle valtava rakenteellinen siirtymä työvoiman kysynnässä, seurauksena vain peruskoulutuksen vaativien töiden määrän romahdus. Maatalousväestön elinmahdollisuudet kapenivat maaseudulla, ja kyseinen väestönosa kärsi työttömyydestä myös muutettuaan kaupunkiin. Tämä kouluttamaton väestö keskittyikin asumaan samoille alueille, joille köyhyys sittemmin kasaantui.

Kortteinen totesi myös, että väestöryhmien asumismieltymykset ovat erittäin merkittäviä kaupunkirakenteen kehityksessä. Hyvätuloinen väestö äänestää jaloillaan ja hakeutuu omille alueilleen – samalla huono-osaisuus puolestaan kertyy toisaalle.

Kaupunkisosiologisen tutkimuksen vaikuttavuuden merkittävin este on Kortteisen mukaan tutkimustulosten poliittinen epäsopivuus. Kaupunkeja koskeva keskustelu ei olekaan koskaan neutraalia, minkä vuoksi se on myös journalistisesti hyvin kiinnostava aihepiiri.

Oskari, Inka ja Jenni

Kontaktin päätoimitus

Pääkirjoitus 2/2016

Tasa-arvo. Yhdenvertaisuus.

päätoimitus

Suuria sanoja, joiden sisällöstäkään, saati keinoista niiden saavuttamiseksi, ei ole täyttä yksimielisyyttä.   Viime aikoina Suomessa on otettu askeleita kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Esimerkiksi ensimmäinen kansalaisaloitteella eduskunnan käsittelyyn edennyt lakialoite, aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista, on hyväksytty ja se astuu voimaan ensi keväänä.

Äitiyslakialoite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannattajaa, ja se etenee eduskunnan käsittelyyn.   Samanaikaisesti olemme kuitenkin saaneet todistaa tasa-arvolle haitallista, eriarvoisuutta lisäävää hallituspolitiikkaa. Lisäksi konservatiiviset voimat kuten Aito avioliitto- ja #tyttö_poika -kampanjat sekä Rajat kiinni -liike pyrkivät toimimaan vastavoimana tasa-arvokehitykselle.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat sosiologisesti mielenkiintoisia ja monipuolisia teemoja, joita tutkimuksessa voi lähestyä lukemattomista lähtökohdista, ja joiden esilläpitäminen ja tutkiminen on yhteiskunnan terveyden ylläpitämiseksi olennaista.   Fuksit. Te olette raivanneet tienne yliopistoon, se on hieno saavutus. Tehkää kovasti töitä, nauttikaa, ja muuttakaa maailmaa paremmaksi. Toivotamme teidät tervetulleiksi opiskelijayhteisömme tasa-arvoisiksi jäseniksi

Hello World

Kontakti ry:n lehteä on tehty jo monta vuotta, mutta Kontakti-lehti on jättänyt siirtymättä nettiin kunnolla. Issuusta on toki löytänyt lehden vanhoja numeroita, mutta nykyaisen verkkolehden joustavuutta ja toiminnallisuutta sillä ei ole tavoitettu.

Olen kokenut, että sosiologit ovat ehkä vähän ajastaan jälkeenjääneitä. Eivät ehkä vahingollisen paljoa, mutta netti-intoilijat eivät ilmeisesti päädy opiskelemaan sitä. Tai sitten heitä on ollut, mutta he ovat valineet muut sosiaaliset kontaktit kanssaopiskelijoiden organisaation sijasta. Niin minäkin tein neljän vuoden ajan, kunnes kyllästyin van ajelehtimaan aaveena yliopiston käytävien läpi.

Nyt, vuonna 2016, Kontakti-lehti on kuitenkin kypsä siirtymään myös nettilehdeksi. Toivon, että tämä herättää kiinnostus opiskelijajournalismia kohtaan. Sosiologi-verkkolehti kasvatti kiinnostustani kirjoittamista kohtaan todella paljon, ja sain siellä mahdollisuuden harjoittaa taitojani. Siitä suuri kiitos lehden vetäjille!

Toivon myös, että juttujen helpompi saatavuus helpottaisi sosiologin perspektiivistä kirjoitettujen juttujen leviämistä. Tämä auttaa ylläpitään oppiaineen identiteettiä tulevien muutoksien edessä.

Sosiologia tarjoaa mahtavat työkalut tarkastella maailmaa kriittisesti. Tämä taito tulee tarpeen informaatiotulvan kasvaessa. Tieteenalamma tapa tarkastella maailmaa tarjoaa monia uniikkeja keinoja löytää oleellinen metelistä ja ratkaisut ongelmiin.

Olemme valinneet vielä työn alla olevan ensimmäisen numeron teemaksi Tulevaisuuden. Koimme tärkeäksi, että sekä pientä että suurten haasteiden, opintouudistusten ja pakolaiskriisien, keskuudella kääntäisimme katseemme tulevaisuuteen.

Tulevaisuus saattaa välillä näyttää varsin synkältä, mutta voimme kaikki kuitenkin vaikuttaa siihen jossain määrin. Voimme valita paremmin, ottaa asioista selvää ennen päätöksiä, nähdä normien ja pelkojen ylitse, löytää mahdollisuuksia ja ennen kaikkea ottaa opiksi.

Sosiologialla, ja sosiologeilla, on toivottavasti entistä suurempi rooli paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Meidän tarvitsee kuitenkin tuoda itseämme entistä paremmin esille. Toivonkin, että tartumme kaikki viestintämme kehittämiseen ei haasteena vaan rakentavana, luovana toimintana. Sosiologi jos kuka ymmärtään miten ihmisiä tulee lähestyä.