Kontaktin ekskursio Suomen Unicefille

KONTAKTIN EKSKURSIO SUOMEN UNICEFILLE

Teksti: Senja Peltola

Aurinkoisena maaliskuun päivänä noin kaksikymmentä sosiologian opiskelijaa suunnisti Sörnäisiin UNICEFin toimistolle. UNICEF ei usein ota vastaan ryhmiä, joten Kontaktin työelämävastaavien järjestämä ekskursio oli hieno mahdollisuus. Paikalla meidät otti vastaan viestintätehtävissä työskentelevä Petteri Numminen, joka oli lupautunut kertomaan järjestön toiminnasta sekä työllisyysmahdollisuuksista.

UNICEF on YK:n lastenjärjestö, jonka tavoitteena on taata kaikille maailman lapsille perusoikeudet, eli oikeus terveyteen, koulutukseen ja suojeluun. UNICEF tekee ohjelmatyötä 155 maassa. Suomen UNICEF on niin sanottu kansallinen komitea, eli sen tehtävänä on kerätä varoja sekä tehdä vaikuttamistyötä Suomessa. Suomen UNICEFilla työskentelee vakituisesti noin kuusikymmentä työntekijää.

Nummisen kerrottua järjestön toiminnasta hän kannusti läsnä olevia esittämään kysymyksiä. Keskustelua ekskursiolla herätti esimerkiksi Suomen UNICEFin tulevaisuus hallituksen toimeenpanemien kehitysavun leikkausten jälkeen. Nummisen mukaan hallituksen leikkaukset kehitysavusta osuvatkin kipeästi järjestöön. Suomen yleistuesta leikataan noin 70 % vuonna 2016. Tämä onkin ristiriidassa hallituksen asettamien painopisteiden, lasten ja naisten aseman parantamisen, kanssa. Tähän mennessä kuukausilahjoitukset ovat kuitenkin estäneet sen, ettei järjestön työntekijöitä ole tarvinnut irtisanoa.

Toisena keskustelua herättäneenä teemana oli pakolaiskriisi. Ensimmäistä kertaa moneen kymmeneen vuoteen Euroopan sisällä on tarvittu hätäapua lapsille. Useat eurooppalaiset UNICEFin toimistot ovatkin Suomen tapaan kansallisia komiteoita, jotka ovat keskittyneet vaikuttamis- ja varainhankintatyöhön. UNICEF on kuitenkin ottanut aktiivisesti kantaa pakolaiskriisiin ja yhteistyössä UNHCR kanssa perustanut tukikeskuksia pakolaisten reittien varrelle. Kuitenkin reagoiminen kriisin on paikoin ollut hidasta, kuten monilla muillakin tahoilla.

Ekskursion aikana puhe kääntyi tyypillisesti opiskelijoita kiinnostavaan aiheeseen: työllistymiseen. Nummisen mukaan erilaisten projektien tiimoilta Suomen UNICEFiin haetaan harjoittelijoita ja vaihtuvuus työntekijöissä on melko suurta. Kuitenkin myös hakijoita löytyy paljon ja taso on korkeaa. Toinen vaihtoehto on hakeutua harjoitteluun tai töihin ulkomaille. Tyypillisesti tätä on rajoittanut vaatimus englannin lisäksi toisen YK:n virallisen kielen osaamisesta. Kuitenkin työ- tai harjoittelupaikkana UNICEF sopisi varmasti monelle sosiologian opiskelijalle.

inaidstackUNICEFblk-blue