ONGELMATILANNELOMAKE

Jos havaitset Kontekstin piirissä yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyviä ongelmia, kiusaamista, syrjintää tai häirintää, voit ilmoittaa asiasta tällä lomakkeella.

If you notice inadequacies regarding matters of equality, or experience bullying, discrimination or harassment in our organisation, you can inform us through this form.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94113/lomake.html