Julkaisut

Harrastepelailu rakentaa hyvää elämää. SKS, blogi Vähäisiä lisiä 7.2.2020.

Täydellistyvä kaupunki, kiehtova urbaani. Helda Open Books, 2020, 160 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/310209

Äänilevyjen hoito-opas. King Pleasure Books, Helsinki 2017, 52 s.

Musiikkifestarit: säpinää maalla ja kaupungissa. Artikkeli teoksessa Festivaalien Suomi. Cupore, 2016, 34–42.

Linjasaneeraus Asuminen linjasaneeraustalossa. Miten putkiremonttitalossa onnistutaan asumaan?

Rakennettu Ympäristö RY 2016: 1, 52–54. Asuminen linjasaneeraustalossa.

Remontti tulee, oletko sopeutuja vai varautuja?

Radikaali vanhuus. Diakonia-ammattikorkeakoulu, B raportteja 59, 2014 (pdf sivut 1/ 113 luettavissa verkosta).

Suomirockin evoluutio. Kampus Kustannus, Jyväskylä 2014. (Tiedustelut: kampuskustannus@jyy.fi)

Lähiö 2.0 – utopiaa ja totta. Elisa Kirja, 2011.

Väestönsuojat lähiössä. Kuluttajatutkimuskeskuksen työselosteita ja esitelmiä 123/2010.

Leppoistamisen tekniikat. Into Kustannus, Helsinki 2009. http://kirja.elisa.fi/ekirja/leppoistamisen-tekniikat

(& Peltonen & Litmanen, toim.) Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta. Gaudeamus-kustannus, Helsinki 2008.

(& Tero Meltti, toim.) Kaupunkisosiaalityötä paikantamassa. Palmenia-kustannus & Gaudeamus. Helsinki 2005.

Naapuruussuvaitsevuus. Tuetun asumisen ja palvelutoiminnan yhteys lähiympäristöön, asukasvaikuttamiseen ja kaupunkisuunnitteluun (Koko teksti pdf). Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2005:2

Kriisioloihin varautunut kaupunki (Koko teksti pdf). Yhteiskuntasuunnittelu vol 43:2, 2005

(& Rikhard Manninen) Malmi – No logo? (koko teksti pdf). Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2002:13.

Tori – marginaali – haastava kaupunki. Tilatapauksia julkisten ulkotilojen käytöstä ja reunimmaisista käytännöistä. SKS, Helsinki 1997.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *