Tutkimustuotoksia

Höntsäily on mielentila – merkintöjä harrastepelailusta asiantuntijahaastattelun valossa. Hybris 2/2021, Urheilu. hybrislehti.net

(& Mikko Salasuo) Höntsäilyä – Leikkimielisen pelailun ideaalien jäljillä. Teoksessa Harrastamisen äärellä. Lasten ja Nuorten vapaa-aikatutkimus 2020. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki 2021, 175–186.

(Ossi Salin & Timo Kopomaa) The promotion of assets in the community. Teoksessa Co-Creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation. Laurea Publications 143/2020, 47–56.

Autotallit ja kellarit luovuttamattoman omintakeisina asumisen apu- ja harrastetiloina: Katsaus miesnäkökulmasta. Yhdyskuntasuunnittelu 2019: 1. https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/80324/40944

(& Ossi Salin) Osallistava asukasbudjetointi – ideoivat asukkaat kaupunkikehittämistyön osallisina. Yhdyskuntasuunnittelu 2018:1, 11–29. http://www.yss.fi/journal/osallistava-asukasbudjetointi-ideoivat-asukkaat-kaupunkikehittamistyon-osallisina/

Kaupunkipiha – fyysinen ja sosiaalinen tila: Kaupunkipiha-artikkeli (1984)

“Hetki suunnittelijana” – Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Yleiskaava. KSV-raportti 31/2014.

Vanhuus rokkaa. Gerontologia 1/2014, 55 (Ajankohtaista).

Mainostelineet Helsingin jalkakäytävillä ovat osa kantakaupungin elämää. Rakennettu Ympäristö 3/2014, 46-47.

Vanhus ja hissi: havaintoja inhimillisen ja materiaalisen yhteydestä ikääntyvien kerrostaloasumiseen. Gerontologia 28(3), 2014, 156-167.

Vanhus ja hissi Kopomaa

Puheenvuoro: Minne menet asukastalo? Helsingin demokratiapilottien yhteistapaaminen, Kontula-talo 7.11.2013.

Minne menet asukastalo? Tilatapausesimerkkejä Helsingistä ja Maunulasta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40802 Työpaperi – Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, yhteiskuntapolitiikka (19.9.2013)

 

Ks. myös Leppoisa lähiö -hanke;

Väestönsuojat lähiössä. Kuluttajatutkimuskeskuksen työselosteita ja esitelmiä 123/2010.

Preparing the city for crisis: Timo_Kopomaa_13_cityforcrisis.

Giacomo Bottàn artikkeli: Sacredness Lost and Found in Helsinki Suburb: Views from Maunula’s International Classes. Deshima 2013: 7, 71-87. (Sis. pyhien paikkojen tyypittelyn: ylipaikalliset, hartauden harjoittamiseen tarkoitetut, kaupalliset ja kodin tilat sekä luonnon ympäristöt.) Bottà_Sacredness

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.