Tutkijat / Research team

Jaana Hujanen, professori

Helsingin yliopisto (HY), Svenska social- och kommunal högskolan (SSKH)

PI Professori Jaana Hujanen vastaa tutkimuksen kokonaisuudesta. Hän osallistuu kysely- ja haastattelututkimusten sekä sisältöjen analyysiä koskevan osuuden suunnitteluun ja analysointiin sekä artikkelien kirjoittamiseen. Hänellä on laaja kokemus median ja journalismin tutkimuksesta sekä tutkimushankkeiden johtamisesta ja koordinoinnista.

Yhteys: jaana.hujanen@helsinki.fi

Mikko Grönlund, tutkimuspäällikkö

Turun yliopisto, Brahea-keskus

Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund vastaa survey-tutkimuksen toteutuksesta, tulosten analysoinnista ja raportoinnista. Hän osallistuu myös haastatteluiden toteuttamiseen ja analyysiin sekä työpajojen toteuttamiseen. Hän on asiantuntija viestintäalojen digitaalisessa ja liiketaloudellisessa murroksessa sekä tilastollisissa menetelmissä.

Katja Lehtisaari, dosentti ja yliopistonlehtori

Tampereen yliopisto

Helsingin yliopiston dosentti ja Tampereen yliopiston journalistiikan yliopistonlehtori Katja Lehtisaari vastaa teemahaastatteluiden toteutuksesta ja osallistuu sisältöjen tutkimuksen sekä survey-kyselyjen suunnitteluun ja analyysiin. Hänen erityisaluettaan ovat mm. paikallismedian ja liiketoimintamallien tutkimus.

Yhteys: katja.lehtisaari@tuni.fi

Juho Ruotsalainen, väitöskirjatutkija

Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

YTM, väitöskirjatutkija Juho Ruotsalainen vastaa tulevaisuustyöpajasta sekä haastattelujen tulevaisuusosion suunnittelusta ja analyysistä. Hän valmistelee tulevaisuudentutkimuksen väitöskirjaa yrittäjyysjournalismista.

Salla Tuomola, väitöskirjatutkija

Tamperen yliopisto

YTM, väitöskirjatutkija Salla Tuomola vastaa teemahaastattelujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja analyysistä. Hän valmistelee journalismintutkimuksen väitöskirjaa vastajulkisuudessa käydystä maahanmuuttokeskustelusta.

Yhteys: salla.tuomola@helsinki.fi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *