Ajankohtaista / Updates

Hankkeen haastattelut on aloitettu Oulussa.

Tutkimushankkeen teemahaastattelut on toteutettu kesä-elokuun aikana pääosin Oulussa lähi- ja etähaastatteluina. Haastateltavina oli 14 eri-ikäistä ihmistä.

Haastateltavilta kysyttiin heidän viestintäkanavien käytöstään, viranomaistiedotuksen onnistumisesta sekä paikallisuuden merkityksestä koronapandemiaan liittyvässä tiedonhankinnassa. He kertoivat myös luottamuksen rakentumisesta tiedotusvälineisiin ja uutisointiin sekä tunteista, joita koronauutiset ovat heissä herättäneet. Haastatteluissa sivuttiin lisäksi vastaajien  sosiaalisen median käyttöä ja yhteisön merkitystä koronaan liittyen.

Koronapandemia ja kriisitiedon -ekosysteemi -tutkimushankkeen seminaari 12.12.2022

Koronapandemia ja kriisitiedon ekosysteemi –tutkimushankkeen seminaari järjestetään maanantaina 12.12.2022 kello 9.00 alkaen Svenska social- och kommunalhögskolanin tiloissa, osoite Snellmaninkatu 12, sali 209.

Seminaarissa esitellään tutkimusraportin tuloksia, jotka koostuvat kahdesta keväällä 2022 toteutetun kyselytutkimuksen aineistosta.

Ensimmäinen kysely suunnattiin Suomessa ilmestyvien sanoma-, paikallis- ja kaupunkilehtien sekä valikoitujen erikoislehtien päätoimittajille. Heiltä kysyttiin näkemyksiä ja kokemuksia koronauutisoinnista ja -tiedonvälityksestä. Vastaajia oli kaikkiaan 66.

Toisessa kyselyssä selvitettiin Oulun seudulla asuvien 18–79-vuotiaiden ihmisten näkemyksiä ja suhtautumista koronapandemiaviestintään. Yleisökyselyn toteutti Taloustutkimus, ja kyselyyn vastasi kaikkiaan 506 ihmistä.

Yleisöllä on seminaariin vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!