Kutsu yhteiseen työpajaan 15.1.2018 (klo 12-17)

(in English see below)

KUTSU
Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa (KAUKO) –työpajaan 15.1.2018

KAUKO -hankkeen ensimmäiseen yhteiseen työpajatapaamiseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki hankkeen kohdekaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti) sosiaalialan ammattilaiset, asiakkaat ja kolmannen sektorin toimijat.

Iltapäivän aikana esitellään hankkeen alustavia tuloksia ja käydään keskustelua niiden pohjalta:

Miten maahanmuuttajien kotoutumista edistävää kaupunkisosiaalityötä tulee kehittää ja mitä siihen tarvitaan?

Ohjelma on suomeksi, ellei toisin mainita. Keskusteluun voi osallistua suomeksi ja englanniksi. Jos tarvitset tulkkausta, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä (mainitse mikä kieli). Pyrimme järjestämään tulkkauksen, jos mahdollista.

Aika: maanantaina 15.1.2018 klo 12–17
Paikka: Minerva-oppimiskeskus (Siltavuorenpenger 5A, Helsinki)
Ilmoittautuminen: 8.1.2018 mennessä. Katso ilmoittautumislinkki sivun alalaidasta.

OHJELMA
(muutokset mahdollisia)

12.00 – 12.20 
Kevyt tervetuliaislounas

12.20 – 13.15
“Beyond pop up socialworkers – migrants talking about social work and significant social relations”
Philip Lalander, sosiaalityön professori Malmön yliopistosta (http://forskning.mah.se/en/id/hsphla ) kertoo kokemuksista maahanmuuttajatyöstä Ruotsissa.

13.15 – 14.00
“Kotoutumista tukevat ja hidastavat tekijät maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien sosiaalialan ammattilaisten näkemysten mukaan.”
Hankkeen tutkijat kertovat alustavia tuloksia haastatteluista. KAUKO-tutkimushankkeessa on vuoden 2017 aikana haastateltu noin 70 sosiaalialan ammattilaista ja asiakasta pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa.

14.00 – 14.15
Kahvia

14.15 – 15.15
“Maahanmuuttajien kanssa tehtävän sosiaalityön kehittäminen: miten ja ketkä?”  Ryhmätyöskentelyä ja keskustelua kotouttamistyön tavoitteista ja vaikuttavuudesta. Millaisia indikaattoreita tarvitaan?

15.15 – 16.00
Ryhmätyöskentelyn purku

16.00 – 17.00
Loppukeskustelu, virvokkeita ja kuplivaa

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!
Ilmoittautuminen on mahdollista 8.1.2018 asti.

Tutustu KAUKO-hankkeeseen täällä.

Järjestää: Helsingin Yliopisto ja DIAK Ammattikorkeakoulu / KAUKO-hanke

INVITATION

Urban Social Work Facilitating Immigrant Integration in Helsinki Metropolitan Area and Lahti (KAUKO-project) – collaborative workshop 15.1.2018

We warmly welcome all the professionals working in the field of social work, third sector actors as well as immigrants, who have first-hand experience on settling in to Finland, to the first collaborative workshop of the KAUKO-project.

During the afternoon, tentative results of the projects are presented and discussed:

How urban social work, which seeks to facilitate immigrant integration, should be developed? What is needed to do that?

Come along to learn, discuss and develop together!
The programme is in Finnish, if not mentioned otherwise. You can participate the discussion and ask questions both in Finnish and in English.  Please let us know, if you wish to have interpretation service (see registration form). We’ll arrange it, if possible.

Time: 15th January 2018  12:00-17:00
Location: Minerva-tori (room K226), Minerva Learning Centre
(Siltavuorenpenger 5A, Helsinki)

Please register by 8th January, 2018. (Link to registration at the bottom of the page)

PROGRAMME
(changes are possible)

12.00 – 12.20
Light meal

12.20 – 13.15
“Beyond pop up socialworkers – migrants talking about social work and significant social relations” Philip Lalander, professor of social work, Malmö University (http://forskning.mah.se/en/id/hsphla) shares his knowledge on social work with immigrants in Sweden.

12.15 – 14.00

“Perceptions of immigrants and social work professionals on factors, which promote and prevent settling in and integration in Finland.” Researchers of the KAUKO-project present tentative findings. Approximately 70 persons, including social work professionals working with immigrants as well as clients, were interviewed in 2017 in the cities of Helsinki, Espoo, Vantaa and Lahti.

14.00 – 14.15
Coffee

14.15 – 15.15
”Development of social work with immigrants: How and who?”
Working in groups and discussion on the goals and effectiveness.
What kind of indicators are needed to measure the progress?

15.15 – 16.00
Sharing the results of group work

16.00 – 17.00
Concluding discussion, sprakling refreshments

Register here! Registration closes 8th January, 2018.

Read more about KAUKO-project.

Event is organized by University of Helsinki and Diaconia University of Applied Sciences/KAUKO-project.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.