Mistä KAUKO-työpajojen sarjassa on kyse?

KAUKO-työpajoissa ideoidaan kaupunkisosiaalityön tulevaisuutta

Vuonna 2017 haastattelimme KAUKO-hankkeessa laajasti kotoutumispalveluja tarjoavia sosiaalialan ja työvoimapalveluiden ammattilaisia sekä sosiaalitoimen ja järjestöjen kautta tavoitettuja maahanmuuttajia. Tavoitteenamme oli selvittää, miten kotoutumista edistävä palvelujärjestelmä tällä hetkellä toimii ja miten sitä voisi kehittää erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa.

Vuoden 2018 KAUKO-työpajojen sarjassa on tarkoituksena hyödyntää kerättyä tietoa kehittämistyössä kohti muutosta. Työpajat on tarkoitettu hankkeen kohdekaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti) sosiaalialan ja TE-palveluiden ammattilaisille, kolmannen sektorin toimijoille sekä maahan muuttaneille, joita kotoutumisen kysymykset ja palveluiden kehittäminen kiinnostavat.

Haastatteluiden perusteella kotouttamisen palveluissa tehdään paljon hyvää työtä vahvalla ammattitaidolla. Viranomaisten tarjoama tuki ja neuvonta ovat tärkeitä maahan vasta muuttaneelle, jolta puuttuvat kielitaidon lisäksi omien sosiaalisten verkostojen tarjoama tuki. Monet tulijat haluaisivat oppia kieltä ja osallistua yhteiskuntaan sen yhdenvertaisina jäseninä ja rakentajina, kouluttautua ja työllistyä mahdollisimman nopeasti.

Niin maahan muuttaneet kuin heidän parissa työskentelevät ammattilaiset kertoivat myös monista haasteista, joita muuttajat pääkaupunkiseudulla kohtaavat. Maahan muuttaneiden arjen sujumista hankaloittavat kielitaidottomuuden lisäksi ympäristön asenteet. Kireä maahanmuuttopolitiikka aiheuttaa stressiä ja turvattomuutta. Maahan muuttaneet kohtaavat rasismia ja syrjintää muun muassa työ- ja asuntomarkkinoilla. Kaupunkikulttuuri voi korostaa yksilöllisyyttä ja anonymiteettia, mikä hankaloittaa sosiaalisten suhteiden muodostumista ja kielitaidon kehittymistä. Osa haastateltavistamme oli erittäin huolestuneita asenteiden kiristymisestä ja eriarvoistumiskehityksestä.

Haastatteluissa tuotiin esiin myös ongelmakohtia ja kritiikkiä myös nykyistä palvelujärjestelmää ja sen toimivuutta kohtaan. Monitoimijainen ja erilaistuva palvelujärjestelmä voi kotoutujan silmissä näyttäytyä monimutkaisena hallinnollisena viidakkona. Kaikki maahan muuttaneet eivät eri syistä osallistu kotouttamista edistäviin toimenpiteisiin eivätkä saa tukea asettumiseen ja arjen ongelmiin ja kielitaidottomana palveluissa suunnistamiseen.

Haastateltavat toivat esiin sen, kuinka tärkeänä he pitivät, että ongelmista puhuttaisiin enemmän ja niiden ratkaisemiseksi toimittaisiin vahvemmin. Tulevissa KAUKO-työpajoissa katsommekin yhdessä tulevaisuuteen ratkaisuja etsien.

Tuo äänesi ja ideasi työpajoihin.
Työpajat järjestetään1 5.1., 13.3., 29.5., 2.10. ja 27.11.2018.
Voit osallistua yhteen tai useampaan iltapäivään.