Työpaja 13.3.2018 – Kotiin kaupunkiin?

Työpajan teemana 13.3.2018 oli Kotiin kaupunkiin? – kotoutujan sosiaalipalvelut ja tuki.
Työpajaan Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntasaliin (Unioninkatu 37) osallistui lähes 40 sosiaali- ja järjestöalan ammattilaista pääkaupunkiseudun kunnista.
Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

Uudet terveys- ja hyvinvointikeskukset haastavat etsimään hyvinvoinnille ja sen edistämiselle sisältöjä. Tämän päivän puheessa yksilön ominaisuudet korostuvat vahvemmin kuin ne sosiaaliset rakenteet joissa ihminen elää. KAUKO-hankkeessa tehtyjen haastattelujen perusteella kotouttamisen palveluissa tehdään paljon hyvää työtä vahvalla ammattitaidolla, mutta palvelujärjestelmä näyttäytyy pirstoutuneena ja jähmeänä.

Työpajan alustuksissa keskityttiin maahanmuuttaja- ja kotoutumispalveluiden nivelvaiheisiin palveluista toiseen siirryttäessä, palvelujen saavutettavuuteen sekä työmuotoihin – erityisesti psykososiaaliseen orientaatioon. Sen jälkeen osallistujat pohtivat neljässä ryhmässä kotouttamistyön kehittämistä.

Tutustu työpajan ohjelmaan ja esityksiin alla olevista linkeistä.

[Tutustu työpajan ohjelmaan tästä]

13.00  Päivän teemaan johdattelu: Kaupunkisosiaalityö ja hyvinvointi.
Ilse Julkunen, Helsingin yliopisto

13.15  Palvelujärjestelmän saumakohdat kotouttamistyössä
Erja Saurama, Helsingin yliopisto
[Tutustu esitykseen tästä]

13.30 Kotouttamistyön työmuodot & psykososiaalinen näkökulma kotouttamistyössä
Maria Tapola-Haapala, Helsingin yliopisto
[Tutustu esitykseen tästä]

14.15  Kahvi ja jakautuminen ryhmiin
Sosiaalityön ydinosaaminen ja maahan muuttaneiden hyvinvointi kaupunkisosiaalityön kontekstissa. Avaamme keskustelua sosiaalityön uusista iduista neljässä ryhmässä

14.30 – 15.00

  1. Miten psykososiaalista osaamista voisi kehittää, jotta se paremmin edistäisi maahan muuttaneiden hyvinvointia?
  2. Millaisista elementeistä voisi koostua ”paljon palveluja tarvitsevien” maahan muuttaneiden palveluvalikko?
  3. Mitä palvelutarpeen arviointi merkitsee käytännössä ja mitä tietoa tarvitaan, jotta työ edistäisi maahan muuttaneiden hyvinvointia?
  4. Miten sosiaalialan ammattilaiset voivat olla vaikuttamassa tulevaisuuden politiikkaan ja käytäntöihin?

15.00  – 15.30  Ryhmien kommentointikierros

15.30 – 15.50 Ryhmätöiden purku

15.50 Loppusanat

16.00  Työpaja päättyy