Työpaja 2.10.2018 – Yhdenvertainen kaupunki

Työpaja järjestettiin yhteistyössä KAUKO-hankkeen ja Oikeusministeriön Demokratia-, kieli- ja perusasioiden yksikön kanssa (TRUST & Rainbow Rights -hankkeet), jossa  kehitetään tällä hetkellä myös laajempaa yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvää koulutusaineistoa sote-alalle. Paikalla Julkisuus-salissa Oikeusministeriössä oli n. 30 sosiaalialan ammattilaista.

Erja Saurama (HY) ja Tommi Palosaari (OM) avasivat työpajan. Kuulimme Tommi Palosaaren ja Mia Luhtasaaren (OM) kattavan alustuksen hyvien väestösuhteiden ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Teimme etuoikeuskävely-harjoituksen, joka havainnollisti yhdenvertaisuuden esteitä ja sen kokemista käytännössä. Ryhmätyössä hyödynnettiin fiktiivisiä Elisan ja Asiman tarinoita, joihin yhdistetty useita tosielämän kokemuksia. Kertomuksissa on hyödynnetty myös KAUKO-hankkeessa kerättyjä sosiaalialan ammattilaisten ja maahan muuttaneiden haastatteluja. Ryhmätyössä harjoittelimme tunnistamaan syrjinnän muotoja ja pohdimme yhdessä sosiaalialan työntekijöiden mahdollisuuksia ja tapoja vaikuttaa yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Keskustelimme myös siitä, mitä tietoja ja taitoja tarvitsisimme lisää sekä palveluissa että laajemmin yhteiskunnassa edistääksemme yhdenvertaisuuden toteutumista paremmin.

Päivän toisena teemana on kotoutumisen seuranta ja arviointi. Aija Kettunen (Diak)  johdatteli meidät pohtimaan, miten kotoutumista voidaan seurata ja arvioida sosiaalityössä ja mitä hyötyä siitä on sosiaalityön ja sen asiakkaiden näkökulmista. Päivä päätteeksi Ilse julkunen (HY) lausui loppusanat ja toivotti osallistujat tervetulleeksi KAUKO-työpajasarjan päätöstilaisuuteen, joka pidetään 27.11. Helsingissä. Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

Voit tutustua esitykseen alla olevaista linkeistä.

Ohjelma (tästä pdf:nä).

12.00 – 12.15  Päivän avaus
Erja Saurama, Helsingin Yliopisto & Tommi Palosaari, OM &

12.15 – 13.15  Hyvät väestösuhteet & yhdenvertaisuus
Mia Luhtasaari & Tommi Palosaari, OM
[Tutustu esitykseen tästä]

13.15 –  Kahvit ja jakautuminen ryhmiin

13.30 – 14.45  Ryhmätyö: Hyvien väestösuhteiden ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen sosiaalityössä. Ryhmätyö tehdään tosielämään perustuvien tapausesimerkkien pohjalta.

14.45 – 15.45  Kotoutumisen seuranta ja arviointi sosiaalityössä.
Aija Kettunen, DIAK
[Tutustu esitykseen tästä]

15.45 – 16.00 Työpajan yhteenveto. Kutsu KAUKO-työpajasarjan päätöstilaisuuteen (27.11). Ilse Julkunen, Helsingin Yliopisto

16.00 Työpaja päättyy.

KAUKO-työpajojen sarja jatkuu vielä 27.11. Laitathan päivän jo kalenteriin!