Työpaja 29.5.2018 – Yhteisöjen kaupunki

TYÖPAJA 29.5.2018 Yhteisöjen kaupunki – Kohtaamiset, verkostot, yhteisölliset tilat ja toimijat

Kevään viimeinen KAUKO-työpaja järjestettiin Diakonia-ammattikorkeakoululla Helsingin Arabiassa 29.5. Paikalla oli noin 40 osallistujaa, laaja kirjo kotoutumisen parissa niin  järjestöissä kuin kunnan ja valtion tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia.

Työskentelyä pohjustettiin KAUKO-hankkeen haastatteluissa ja työpajoissa nousseilla verkostoihin ja yhteisöihin liittyvillä asioilla.  Kuulimme, miten kaupunkisosiaalityötä on käsitelty tutkimuskirjallisuudessa. Tarkastelimme kotoutumista yhteisöjen näkökulmasta ja kuulimme kokemusasiantuntijan puheenvuoron. Ideoimme ja jaoimme  käytäntöjä sekä keskustelimme toimijoiden rooleista ja yhteistyöstä.
Kiitos osallistujille antoisista keskusteluista!

KAUKO-työpajojen sarja jatkuu syksyllä 2.10. ja 27.11. Laitathan päivät jo kalenteriin!
(Ilmoittautumislinkki avautuu myöhemmin)

Tutustu 29.5. ohjelmaan ja esityksiin alla olevista linkeistä.

12.00-13.00 Ilmoittautuminen ja kevyt lounas

13.00-13.05 Päivän teemaan johdattelu

13.05-13.20 Yhdistävät ja sitovat verkostot maahan muuttaneiden kotoutumisessa
Aija Kettunen
[Tutustu esitykseen tästä]

13.20-13.40 Polkuja yhdeksi meistä
Dora Puhakka, Kotoutumisen kokemusasiantuntija
[Tutustu esitykseen tästä]

13.40-13.50 Kaupunkisosiaalityö kirjallisuuden valossa
Karolina Asén
[Tutustu esitykseen tästä]

13.50 – 14.00 Eri toimijat yhteisöjä rakentamassa
Marianne Nylund
[Tutustu esitykseen tästä]

14.00-15.30 Kahvit ja yhteinen työskentely

Ryhmissä jatkamme alustusten pohjalta keskustelua kotoutumisesta ja sen edistämisestä yhteisönäkökulmasta tulevaisuuteen katsoen. Pohdimme viidessä ryhmässä, mikä toimii ja mitä pitäisi tehdä toisin. Ryhmien teemat ovat:

  1. Miten kohtaamisia ihmisten arjessa voi tukea (esim. päiväkodissa, koulussa/oppilaitoksessa, työpaikalla, harrastuksissa)?
  2. Millaiset paikat ja tilat mahdollistavat ja edistävät kohtaamisia ja kotoutumista?
  3. Millainen järjestetty toiminta ja kenen järjestämänä mahdollistaa ihmisten kohtaamista ja kotoutumista?
  4. Miten erilaiset kotoutumiseen liittyvien palvelujen (maahanmuuttajapalvelut, sosiaalityö, Kela, TE-toimisto), arjen toimijoiden (esim. koulu, päivähoito, päivittäispalvelut), järjestöjen, yksityisten (esim. työpaikat) ja muiden toimijoiden yhteistyö edistäisi kohtaamisia ja kotoutumista?
  5. Mikä on julkisen sosiaalialan työn rooli yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistettaessa?

15.30-16.00 Yhteisen työskentelyn tulokset ja keskustelu

16.00 Loppusanat ja työpaja päättyy