Mikä on KAUKO-hanke?

Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista ja pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa – tutkimus- ja kehittämishanke. 

Kaksivuotisessa (2017–2018) Kauko-hankkeessa keskitytään erityisesti maahanmuuttajien kanssa toteutettavan kaupunkisosiaalityön tutkimiseen ja kehittämiseen. Moni globaali ja yhteiskunnallinen kysymys vaikuttaa kärjistyvän tällä hetkellä paikallisella tasolla, kaupunkiympäristössä. Espoo, Helsinki, Lahti ja Vantaa ovat avainasemassa lähivuosina ja tulevaisuudessa maahanmuuttajataustaisen väestön hyvinvoinnin ja osallisuuden turvaamisessa.

Pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat vetovoimaisia koulutusmahdollisuuksien ja työllistymisvaihtoehtojen sekä liikenneyhteyksien takia. Vaikka maahanmuuttajien kanssa tehtävä sosiaalialan työ onkin jo kaupungeissa vakiintunutta, maahanmuuttajataustaisen väestön määrällinen kasvu ja keskittyminen tietyille  asuinalueille asettavat sosiaalialalle uusia kehittämistavoitteita asiakkaiden tarpeita vastaamaan.

Hankkeessa nostetaan näkyväksi maahan muuttaneilla ja ammattilaisilla olevaa kokemustietoa kotouttamistyöstä sekä maahan muuttaneiden merkitystä kaupunkien kehittämisen voimavarana. Ensimmäisenä tutkimusvuonna hankkeessa tunnistetaan haastattelujen avulla keskeisiä onnistunutta ja siten vaikuttavaa kotoutumista kuvaavia ilmiöitä: millaiset tekijät tukevat ja hidastavat Suomeen asettumista maahan muuttaneiden ja heidän kanssaan työskentelevien sosiaalialan ammattilaisten näkemysten mukaan? Toisena vuotena kehitämme kaupunkisosiaalityön mallia yhdessä ydintoimijoiden kanssa. Lisäksi tutkimusaineiston pohjalta laaditaan tieteellisiä artikkeleita.

Hanke on saanut rahoitusta Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -ohjelmasta. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Sosiaalityön laitos ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.