Tietoa ja tutkimuksia

1. Hankkeelle arvokkaat tutkimukset, selvitykset ja raportit
– julkaisuajankohdan mukaisessa järjestyksessä

 

Pakolaisten mielenterveyden tukeminen suomessa: Paloma-käsikirja

Castaneda, Anu & Mäki-Opas, Johanna & Jokela, Satu & Kivi, Nina & Lähteenmäki, Minna & Miettinen, Tanja & Nieminen, Satu & Santalahti, Päivi (2018).

THL:n julkaisemaan käsikirjaan on koottu suosituksia ja käytännön keinoja pakolaisten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja hoitamiseksi. Käsikirja on syntynyt osana Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallista kehittämishanketta, PALOMAa.
Lue lisää  PALOMAsta.

Eroja ja yhtäläisyyksiä – ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen tietojen valossa

Saukkonen, Pasi  & Peltonen, Juho (2018).
Helsingin kaupunginkanslian tutkimuskatsauksia 2018:2

Kotoutumisen seurantajärjestelmän kehittäminen Helsingin kaupungilla

Saukkonen, Pasi (2017)
Helsingin kaupungin tietokeskuksen Tutkimuskatsauksia 2017:2

Osallisuutta, arvostusta ja Somaliaa: toimintamalli iäkkäiden somalinaisten hyvinvointitoimintaan. Jade-projektin loppuraportti.

Rantala, Hanna & Moalim, Hamdi & Franco, Ruth (2016).
Käpyrinne Ry:n hankkeessa (2013-2015) kehitettiin toimintamalli ikääntyvien somalinaisten hyvinvointitoimintaan. Kotoutumista edistettiin vertaistuellisten ryhmätoimintojen ja yksilöllisen tuen avulla. Vuoden 2016 alussa käynnistyi Jade II -projekti.
Lue lisää  Jade-projektista.

Kotoutuminen arjen kansalaisuuden rakentamisena

Vuori, Jaana (2015) 
Artikkeli on julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 80 (2015):4

Kiertoteitä – maahan muuttaneet nuoret yhteiskunnallisten esteiden edessä.

Nieminen, Harri (toim.) & Kivijärvi, Antti (toim.) & Toivikko, Kristiina (2015).
Suomen Pakolaisapu Ry:n Kurvi-projektin kokemuksia maahan muuttaneiden nuorten aikuisten elämäntilanteista ja tukemisesta.
Lue lisää Kurvi-hankkeesta.

Understanding Integration. A conceptual framework

Ager, Alastair & Strang, Alison (2008)
Artikkeli on julkaistu Journal of Refugee Studies Vol. 21, No. 2 -lehdessä

Indicators of Integration – final report

Ager, Alastair & Strang, Alison (2004)
Iso-Britannian sisäministeriön tilaamassa selvityksessä pohditaan integraatio-käsitteen sisältöä ja esitellään teoreettinen viitekehys ja sen sovellusohjeet integraatiotyön arvioinnin ja kehittämisen tueksi. 

2. Muita tietolähteitä

Kotouttaminen.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen ylläpitämä verkkosivusta. Työn tueksi -osioon on koottu ammattilaisen työtä tukevia sisältöjä, muun muassa kotoutumislain verkkokäsikirja.

Kotouttamisen työvälineitä

Soccan kotouttamistyön kehittämishankkeissa (2007-2010) kehitettiin sosiaalialalla tehtävää kotouttamistyötä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien maahanmuuttajayksiköiden kanssa. Hankkeessa tuotettiin työvälineitä ja muita materiaaleja asiakkaan ja kotouttamistyön tueksi. Työvälineitä kehittäneisiin hankkeisiin voi tutustua täällä. 

Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä -verkkosivusto

Helsingin kaupunginkanslian Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön ylläpitämä sivusto, jolle on koottu tutkimuksia ja tilastotietoa Helsingin ulkomaalaistaustaisten, vieraskielisten ja ulkomaan kansalaisten väestörakenteesta, muuttoliikkeestä, asumisesta, koulutuksesta, työssäkäynnistä ja toimeentulosta.