Tule mukaan kehittämään uudenlaista verkkopalvelua!

Mitä?
Koutsi-projekti kutsuu mukaan kehittämistyöhön korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen työntekijöitä ja muita asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneita innovoimaan uudenlaista tapaa välittää tietoa korkeakoulutettujen ammateista ja työtehtävistä. Palvelu kulkee tällä hetkellä työnimellä ”korkeakouluammattien wiki”, jolla halutaan viestiä tiedon tuottamista yhteisöllisesti. Keskiössä ovat crowdsourcing, tiedon visualisointi ja muut webbimaailman tämän päivän ilmiöt sekä niiden hyödyntäminen.

Koutsi-projekti kestää vuoden 2013 loppuun. Kehittämistyö on käynnistetty vuoden 2012 alussa.  Verkkopalvelun perusidean määrittely tehdään keväällä, minkä jälkeen kehitetään ensimmäinen versio.

Mihin kehittäjiä tarvitaan?
Koutsin kehittämisyhteisö on projektiryhmän apuna sparraajana ja yhteistyökumppanina: ideoijana ja ideoiden testaajana, keskustelukumppanina, arvioijana ja palautteenantajana.

Miten?
Koutsin kehittämistyö tapahtuu työpajoissa, AC-tapaamisissa sekä netissä.

Milloin?
Ensimmäinen työpaja pidetään 29.2. klo 12–16, toinen 28.3. klo 9-16. Molemmissa paikkoina Helsinki, Tieteiden talo, sali 313, Kirkkokatu 6.  Jatkotyöskentelyn muodoista ja aikataulusta sovitaan ryhmässä.

  • Ensimmäisessä työpajassa ideoidaan, millainen uusi palvelu voisi olla ja millaista tietoa sen pitäisi sisältää. Pohjamateriaalina on tuore selvitys, jossa on kartoitettu yli tuhannen opiskelijan tiedontarpeita.
  • Toisessa työpajassa perehdytään sosiaalisen median välineisiin, crowdsourcingiin (joukkoistamiseen/talkoistamiseen),tiedon visualisointiin sekä muihin webbimaailman tämän päivän ilmiöihin  ja mietitään niiden hyödyntämistä.  Fasilitoijana sosiaalisen median asiantuntija Janne Ruohisto.

Miksi kannattaa tulla mukaan?
Projektin tuottamasta palvelusta on hyötyä asiantuntijoille, jotka työskentelevät koulutus- ja työelämätiedon kysymysten parissa. Osallistuminen kehittämisyhteisön työhön tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ja tavata kehittämishenkisiä ihmisiä.

Miten ilmoittaudutaan?Ota yhteyttä projektipäällikkö Merja Ukkolaan, merja.ukkola (at) helsinki.fi, puh. +358 50 415 0547, +358 9 191 54071,

Työpajoihin mahtuu 20 henkilöä, netti- ja AC-työskentelyyn voi osallistua useampi.

This entry was posted in kehittämisyhteisö, koutsi-projekti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *