Verkkopalvelun toteutuksen kilpailutus meneillään

Vuosi 2012 lähenee loppuaan, mikä tarkoittaa Koutsi-hankkeen tapauksessa yhden työvaiheen loppuhuipennusta. Vielä ennen juhlakautta kun on tarkoitus löytää verkkopalvelulle toteuttajat ja samalla saatella yksi suunnitteluvaihe päätökseen.

Verkkopalvelun toteutuksen kilpailutus käynnistyi marraskuun alussa, kun potentiaalisille tekijöille lähetettiin palvelun teknistä sekä visuaalista toteutusta koskevat tarjouspyynnöt. Määräaikaan mennessä tarjouspyyntöihin vastaavien toimistojen joukosta projektiryhmän on siis valittava toteutuksen vaatimuksiin ja kriteereihin parhaiten istuvat tekijät.

Vaikka projektiryhmästä löytyykin runsaasti kokemusta verkkopalvelun toteuttamisen kilpailutuksesta, osoittautui tarjouspyyntöjen tekeminen runsaasti työstämistä vaativaksi työvaiheeksi. Viilailulla ja hiomisella haluttiin varmistua tarjouspyynnön täsmällisyydestä, siitä, että verkkopalvelun perusidea on esitetty tarjouspyynnöissä sopivalla tarkkuudella: sen verran kirkkaasti ja täsmällisesti, että palvelun tarkoitus sekä toiveet toteuttamisen suhteen käyvät selkeästi ilmi, mutta toisaalta sen verran laveasti, että myös toteuttajan visioille jää tilaa.

Viikon päästä verkkopalveluprojektin toteuttamisesta kiinnostuneet tahot  ovat selvillä. Sitten katsotaan, ketkä lähtevät realisoimaan projektiryhmän visioita, hämmentämään projektia omilla ideoillaan ja lopulta rakentamaan verkkopalvelun toteutuksen.

This entry was posted in koutsi-projekti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *